Twee eeuwen gevangen

Twee eeuwen gevangen
 • Misdaad en straf in Nederland
 • Author(s): Herman Franke
 • Editorial board: Jolande uit Beijerse en Miranda Boone
 • ISBN Book: 978-94-6236-178-2, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-187-5, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 65,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
€ 65,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek bevat de heruitgave van het alom geprezen proefschrift van Herman Franke (1948-2010), Twee eeuwen gevangen (1990). Franke begon zijn carrière als journalist, werd een gevierd criminoloog en brak in 1998 door als romanschrijver. In zijn proefschrift over de ontwikkelingen in het Nederlandse gevangeniswezen vanaf het eind van de 18e eeuw tot het eind van de 20ste eeuw komen al deze kwaliteiten samen. De praktijk van het straffen, de veranderingen die daar gedurende twee eeuwen in optraden en de daarover gevoerde politieke discussies worden met zoveel gevoel voor detail gepresenteerd dat het boek leest als een roman, terwijl Franke daarin tevens wetenschappelijke verklaringen geeft voor de beschreven veranderingen. Het boek wordt dertig jaar na verschijnen nog steeds als standaardwerk geraadpleegd.

Deze heruitgave, die in nauwe samenwerking tussen Jolande uit Beijerse (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Miranda Boone (Universiteit Leiden) tot stand is gekomen en van een inleiding is voorzien, biedt een nieuwe generatie wetenschappers de mogelijkheid Frankes proefschrift te gebruiken.

Product specifications

Author(s) Herman Franke
Editorial board Jolande uit Beijerse en Miranda Boone
ISBN Book 978-94-6236-178-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-187-5,#1 edition
Publication date 25 november 2020
Number of pages 946 Pages
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

ProHIC Book of Basics
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan, and Marian Krom
Bestuurlijk verval in de semipublieke sector
 • Meike Bokhorst en Sjors Overman
Alarmbellen in het brein?
 • Félice van Nunspeet en Naomi Ellemers
Sancties voor burgers
 • Timo Verlaat, Erik Bijleveld, Arne Meeldijk en Peter Berkhout
Basisboek ProHIC
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan en Marian Krom