'U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…'

'U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…'
  • Inzichten en opvattingen over het zwijgrecht vanuit de rechtspraktijk
  • Author(s): Anna Pivaty, Peggy ter Vrugt, Dorris de Vocht, Hannah Hübner en Ruben Knehans
  • ISBN Book: 978-94-6290-000-4, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 36,50
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Dit boek is ook digitaal leverbaar als Open Access-uitgave. Klik hier om naar deze uitgave te gaan.

Het zwijgrecht is een van de meest bekende rechten van verdachten in strafzaken. In het kader van een Europese rechtsvergelijkende studie zijn de relevante juridische kaders en de praktijk van het zwijgrecht in Nederland onderzocht. Om inzicht te krijgen in de Nederlandse praktijk is empirisch onderzoek verricht, waarbij aan de hand van een dossierstudie en gesprekken met politie en rechters in beeld is gebracht hoe deze beroepsgroepen het zwijgrecht in hun dagelijkse praktijk ervaren en interpreteren. Daarbij wordt aandacht besteed aan vragen als ‘waarom zwijgen verdachten?’, ‘wat is de rol van de advocaat op effectuering van het zwijgrecht?’ en ‘welke rol speelt het zwijgrecht bij de verschillende in het strafproces te nemen beslissingen?’. Het boek biedt unieke inzichten in de binnen de politie en rechtspraak heersende opvattingen over het zwijgrecht en daarmee in de complexepraktijk van een in theorie eenvoudig en ondubbelzinnig recht.

Dit boek is relevant voor de rechtspraktijk alsook voor wetenschappers en beleidsmakers die zich bezighouden met het zwijgrecht of procedurele rechten in het algemeen.

Information about the author(s)

Dr Anna Pivaty is universitair docent strafrecht aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Daarvoor heeft zij als postdoc onderzoeker en coördinator van het EmpRiSe project (‘Right to silence and related rights in pre-trial suspects’ interrogations in the EU’) verbonden aan de Universiteit Maastricht. Anna publiceert nationaal en internationaal over het (Europese) strafproces, procedurele rechten van de verdachte, rechtsbijstand in strafzaken, buitengerechtelijke afdoening in het strafrecht en digitalisering van de rechtspraak.

Dr Dorris de Vocht is universitair docent straf(proces)recht aan de Universiteit Maastricht en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg. Zij publiceert op de terreinen van het straf(proces) recht met een bijzondere focus op jeugdstraf(proces)recht, procedurele rechten van verdachten vanuit een rechtsvergelijkend (Europees) perspectief, en remote justice.

Peggy ter Vrugt is promovenda aan de Universiteit Maastricht. Haar promotieonderzoek gaat over het zwijgrecht van minderjarige verdachten. In 2021 was zij verbonden als docent aan de vaksectie Strafrecht en Criminologie van de Radboud Universiteit. Ten tijde van dit onderzoek werkte zij als junior onderzoeker aan het EmpRiSe-project bij Universiteit Maastricht. 

Hannah Hübner is als promovenda verbonden aan de vaksectie Strafrecht en criminologie en het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. Haar promotieonderzoek gaat over de strategieën die rechters in straf- en vreemdelingenzaken gebruiken om met werkdruk om te gaan.

Ruben Knehans is promovendus aan Universiteit Maastricht waar hij promotieonderzoek doet naar de relatie tussen (non-invasieve) directe hersenstimulatie, agressie en het strafrecht in Nederland. Hij heeft zowel een juridische achtergrond in European Law School (LLB) en Forensics, Criminology and Law (LLM) als een wetenschappelijke achtergrond in psychologie (BSc). Naast het gebied neurolaw heeft hij een interesse in straf(proces)recht en strafrechtfilosofie.

Product specifications

Author(s) Anna Pivaty, Peggy ter Vrugt, Dorris de Vocht, Hannah Hübner en Ruben Knehans
ISBN Book 978-94-6290-000-4,#1 edition
Publication date 31 december 2021
Number of pages 144 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Jeugdstrafrecht
  • Ido Weijers
Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
  • Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman