Uitleg van de Grondwet

Uitleg van de Grondwet
  • Editorial board: Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
  • ISBN Book: 978-94-6290-732-4, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 35,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Deze studenteneditie is een beperkte uitgave van het systematisch en artikelsgewijs grondwetscommentaar dat sinds vijf jaren als webcommentaar op www.nederlandrechtsstaat.nl wordt gepubliceerd. De complete boekuitgave zal medio 2020 verschijnen. Terwijl navigeren op de website geschikt is voor degenen die een antwoord zoeken op specifieke vragen, brengt de boekuitgave het commentaar letterlijk onder handbereik van degenen die intensief studie maken van het Nederlandse constitutionele recht.

Tal van instellingen, burgers en ambtsdragers spelen een rol in ons constitutionele bestel, of zijn betrokken bij de meningsvorming over recht en politiek. Met hun opvattingen en besluiten geven zij – bewust of onbewust – uitleg en toepassing aan de Grondwet. Maar zij kunnen niet van de Grondwet maken wat ze willen. Zoals elke te interpreteren tekst draagt ook de Grondwet haar geschiedenis mee, in dit geval zelfs van meer dan twee eeuwen ingrijpende sociale en culturele veranderingen.

Er is meer te zeggen over de uitleg van de Grondwet dan een weergave van de tekst en geschiedenis van elk artikel(lid). Het gaat immers om een levende grondwet die naar haar aard nooit klaar is. Daarover gaat deze bundel.

Product specifications

Editorial board Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
ISBN Book 978-94-6290-732-4,#1 edition
Publication date 28 januari 2020
Number of pages 590 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht, Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Macht en tegenmacht in Amerika
  • Eric Janse de Jonge
Experimentenwet rechtspleging
  • mr. dr. R.C. Hartendorp, mr. M.M. Korsten-Krijnen en mr. M.P.G. Rietbergen
Kern van het bestuursrecht
  • R.J.N. Schlössels, C.L.G.F.H. Albers, S. Hillegers en S. Kole