Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie

Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie
 • Editorial board: Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
 • ISBN Book: 978-94-6212-668-8, #2 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications
€ 47,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

LET OP: Dit is de studenteneditie met een beperkte selectie van artikelen speciaal geselecteerd voor het hoger juridisch onderwijs. Klik hier voor de volledige editie van Uitleg van de Grondwet.

_________________________________________________________________

Deze geactualiseerde studenteneditie is een beperkte uitgave van het systematisch en artikelsgewijs grondwetscommentaar dat als webcommentaar op www.nederlandrechtsstaat.nl wordt gepubliceerd. De complete boekuitgave  is in 2021 verschenen. Terwijl navigeren op de website geschikt is voor degenen die een antwoord zoeken op specifieke vragen, brengt de boekuitgave het  commentaar letterlijk onder handbereik van degenen die intensief studie maken van het Nederlandse constitutionele recht.

Tal van instellingen, burgers en ambtsdragers spelen een rol in ons constitutionele bestel, of zijn betrokken bij de meningsvorming over recht en politiek. Met hun opvattingen en besluiten geven zij – bewust of onbewust – uitleg en toepassing aan de Grondwet. Maar zij kunnen niet van de Grondwet maken wat ze willen. Zoals elke te interpreteren tekst draagt ook de Grondwet haar geschiedenis mee, in dit geval zelfs een van meer dan twee eeuwen ingrijpende sociale en culturele veranderingen. 

Er is meer te zeggen over de uitleg van de Grondwet dan een weergave van de 
tekst en geschiedenis van elk artikel(lid). Het gaat immers om een levende
grondwet die naar haar aard nooit klaar is.

Product specifications

Editorial board Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
ISBN Book 978-94-6212-668-8,#2 edition
Publication date 28 maart 2022
Number of pages 728 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht, Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Recht doorgronden
 • Ernst Hirsch Ballin
Regeldruk in het onderwijs
 • Marlies Blesgraaf
Transparantie en openbaarheid
 • A.W.G.J. Buijze, A. Drahmann, C.J. Wolswinkel, N.N. Bontje en E.C. Pietermaat
Commentaar & Context Wet open overheid
 • Mr. B.R. Boerboom, Mr. N.N. Bontje, Mr. I. Hasker, Dr. mr. J.P. Heinrich, Mr. E.C. Pietermaat, Mr. drs. F.J.H. van Tienen en Mr. D.I. van Weerden
Publieke taken en privaatrecht
 • mr. J.C.L. de Bruijn en mr. V.A. van Waarde