UWV ontslagprocedure

UWV ontslagprocedure
 • Uitvoeringsregels en regelgeving
 • ISBN Book: 978-94-6290-845-1, #3 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-716-1, #3 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 49,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 49,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Deze uitgave bevat de uitvoeringsregels die UWV in acht neemt bij de behandeling en beoordeling van een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bevat deze uitgave alle relevante wet- en regelgeving die bij de UWV ontslagprocedure van toepassing is alsmede de formele (wijzigings)besluiten met toelichtingen vanaf 2015.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor ontslag een redelijke grond vereist is en bepaalt wanneer de toestemming van UWV nodig is om de arbeidsovereenkomst te kunnen opzeggen. Deze wettelijke regels zijn uitgewerkt in een aantal ministeriële regelingen. De Ontslagregeling bevat de inhoudelijke toetsingscriteria en de Regeling UWV ontslagprocedure de procedurevoorschriften.

UWV geeft in de uitvoeringsregels een nadere toelichting hoe UWV de regels uit het Burgerlijk Wetboek, de Wet melding collectief ontslag en de ministeriële regelingen toepast. Ook geeft UWV duidelijkheid over welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor het onderbouwen van een ontslagaanvraag. In de nieuwe Uitvoeringsregels ontslagprocedure geeft UWV meer duidelijkheid over bijvoorbeeld het doen van een voorlopige aanvraag, de reactietermijnen, het verlenen van uitstel en de klachtregeling.

De afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV biedt met deze uitgave brede en toegankelijke informatie voor alle bij ontslagprocedures betrokken partijen.

Product specifications

ISBN Book 978-94-6290-845-1,#3 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-716-1,#3 edition
Publication date 29 september 2020
Number of pages 415 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, mr. R.J.M. Hampsink, mr. E. Unger en mr. P.A.M. Witteveen
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout
Wetgeving sociaal recht 2020/2021
 • G.J.J. Heerma van Voss