Vademecum Advocatuur 2020

Vademecum Advocatuur 2020
  • Wet- en regelgeving
  • ISBN Book: 978-94-6290-754-6, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 9,95
Product temporarily unavailable
Expected 5 maart 2020
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In deze uitgave is de voornaamste en meest recente wet- en regelgeving voor de praktijkuitoefening en praktijkvoering door advocaten opgenomen, te weten: 

Wet- en regelgeving
- Advocatenwet
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft)
- Besluit beroepsvereisten advocatuur 
- Verordening op de advocatuur
- Toelichting op de Verordening op de advocatuur
- Besluit financiële bijdrage 2020 
- Regeling op de advocatuur

Reglementen
- Reglement van orde CvA 
- Huishoudelijk reglement voor de vergadering der Nederlandse
orde van advocaten 
- Bestuursreglement algemene raad 

Gedragsregels
- Gedragsregels 2018

Beleidsregels
- Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen 
- Beleidsregel detachering 
- Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland 
- Beleidsregel onderwijs en toetsen BA 
- Beleidsregel stageverkorting 
- Beleidsregel benoemingen 
- Opleidingsreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 
- Examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015

Nieuw in editie 2020:
- de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen
- Bestuursreglement algemene raad  

Product specifications

ISBN Book 978-94-6290-754-6,#1 edition
Publication date 5 maart 2020
Number of pages 520 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Experimentenwet rechtspleging
  • mr. dr. R.C. Hartendorp, mr. M.M. Korsten-Krijnen en mr. M.P.G. Rietbergen
De toekomst van de toegang tot het recht
  • mw. prof. dr. M. (Mies) Westerveld
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
  • J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz