Vastgoedtransacties

Vastgoedtransacties
 • Overdracht
 • Author(s): H.W. Heyman, S.E. Bartels en V. Tweehuysen
 • ISBN Book: 978-94-6290-597-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-234-1, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 106,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 106,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In dit boek worden de praktijk en de theorie van de overdracht van vastgoed besproken. Het geldende Nederlandse privaatrecht op het onderhavige deelgebied wordt in kaart gebracht en vele rechtsvragen die daarbij opdoemen worden beantwoord.
De hoofdstukken 2 tot en met 6 behandelen onderwerpen die bij iedere overdracht van vastgoed een rol spelen: overdraagbaarheid van het goed (hoofdstuk 2), beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder (hoofdstuk 3), een geldige titel die als rechtvaardiging voor de vermogensverschuiving kan dienen (hoofdstuk 4) en een leveringshandeling die aan de wettelijke vereisten voldoet (hoofdstuk 5) met daarop aansluitend het verloop van het geldverkeer via de notariële kwaliteitsrekening (hoofdstuk 6). De daaropvolgende hoofdstukken gaan over onderwerpen die meer aan de periferie liggen, zoals voorwaardelijke overdracht, Vormerkung, derdenbescherming, beslag, reële executie en verjaring. 

Information about the author(s)

Prof. mr. H.W. Heyman is emeritus hoogleraar notarieel recht en burgerlijk recht aan de Universiteit Utrecht en was gedurende vele jaren notaris en adviseur te Rotterdam.

Prof. mr. S.E. Bartels is hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

Mr. drs.V.Tweehuysen is universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

Product specifications

Author(s) H.W. Heyman, S.E. Bartels en V. Tweehuysen
ISBN Book 978-94-6290-597-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-234-1,#1 edition
Publication date 27 november 2019
Number of pages 584 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Goederenrecht
Language Dutch

Also interesting

Vastgoedtransacties
 • S.E. Bartels en H.W. Heyman
Caribisch vermogensrecht geannoteerd
 • mr. dr. M.V.R. Snel, mr. dr. P.S. Bakker en prof. mr. M.A. Loth
Goederenrecht
 • R.W. Westra