Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all?

Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all?
  • Author(s): Jos J.A. Hamers
  • ISBN Book: 978-94-6290-809-3, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-5454-478-4, #1 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 27,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 27,50
Readily available

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 19,25
Readily available

Full description

In dit boek wordt de stand van zaken van het personenvennootschapsrecht in Nederland en in het Caribisch deel van ons Koninkrijk besproken. De auteur deelt met u zijn verbazing over hoe briljant wij zijn in het langs elkaar heen werken en hij zegt iets over concordantie in onze metarechtsorde. Na een kort historisch intermezzo waarin de Nederlandse wetgevingspogingen sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw worden geschetst en een kort overzicht van de stand van wetgeving in het Caribische deel van het Koninkrijk wordt gegeven, wordt de recent in het ambtelijke voorontwerp modernisering personenvennootschappen voorgestelde regeling op hoofdpunten besproken en staat de auteur stil bij een aantal aspecten dat volgens hem nog aandacht verdient. Zo wordt ingegaan op de naam van het samenwerkingsverband, de rechtspersoonlijkheid van de personenvennootschap en de vraag wanneer die rechtspersoonlijkheid ontstaat. Ook wordt aandacht besteed aan het vennootschapsgoederenrecht, het begrip ‘aandeel van de vennoot in de vennootschap’, het recht van vruchtgebruik en het pandrecht in relatie tot het personenvennootschapsrecht. Aan het einde van dit boek keert de auteur terug naar de Koninklijke Cariben en veroorlooft hij zich enkele woorden over concordantie, eenheid en verscheidenheid.

Information about the author(s)

Jos J.A. Hamers is hoogleraar Nationaal en Interregionaal Rechtspersonenen Personenvennootschapsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Bovendien is hij gastdocent Ondernemingsrecht aan de Juridische faculteit van de Universiteit van Aruba in Oranjestad.

Product specifications

Author(s) Jos J.A. Hamers
ISBN Book 978-94-6290-809-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5454-478-4,#1 edition
Publication date 5 mei 2020
Number of pages 70 Pages
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht
Language Dutch

Also interesting