Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu

Verantwoordelijkheden in het familierecht: de rol van staat, familie en individu
 • Author(s): W.M. Schrama en S. Burri
 • ISBN Book: 978-94-6290-870-3, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-356-5, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 51,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 51,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Deze bundel is het resultaat van een bijzondere samenwerking van onderzoekers van het onderzoekscentrum UCERF (Utrecht Centre for European Research into Family Law). In een veranderende samenleving staat de rol van de staat, de familie en het individu regelmatig ter discussie. Wat is een taak voor burgers zelf, en wat voor hun familie? Hoe kan in het recht de balans tussen autonomie en bescherming worden gevonden, juist waar het families en kinderen betreft? Het gaat om prangende onderwerpen, zoals de wijze waarop in uiteenlopende rechtsgebieden met mantelzorg en zorg voor ouderen wordt omgegaan. Maar ook om de aan belang winnende participatie en autonomie van minderjarigen in familie- en jeugdrechtzaken, en hoe het relatierecht de doelen die het heeft beter kan dienen, in het licht van ongehuwd en religieuze huwelijken. In de bijdragen worden aanbevelingen gedaan over de verantwoordelijkheden van burger, familie en staat om gesignaleerde knelpunten in wetgeving en rechtspraktijk te verminderen. Door de unieke invalshoek en uitgebreide combinatie van expertises is deze bundel een must-have voor eenieder die zich bezighoudt met het personen- en familierecht.

Information about the author(s)

Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) van de Universiteit Utrecht is de thuisbasis van toonaangevende experts die onderzoek doen naar thema’s op het terrein van families & recht. Het onderzoek is onafhankelijk, objectief en toonaangevend voor families & recht in brede zin. De editors van de bundel zijn prof. dr. Wendy Schrama, hoogleraar familierecht en rechtsvergelijking, en dr. Susanne Burri, universitair hoofddocent bij UCERF.

Product specifications

Author(s) W.M. Schrama en S. Burri
ISBN Book 978-94-6290-870-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-356-5,#1 edition
Publication date 11 december 2020
Number of pages 258 Pages
Series NILG - Familie & Recht
Brand Boom juridisch
Subject(s) Personen- en familierecht
Language Dutch

Also interesting

Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen
Handboek huwelijksvermogensrecht
 • C.A. Kraan en S.H. Heijning