Verantwoorden en leren

Verantwoorden en leren
  • Evaluatieonderzoek melden, registreren, beoordelen en leren van geweldsaanwending
  • Author(s): Edgar de Bie, Richard Couwenberg, Christian Karkdijk en Kim Vermeulen
  • Editorial board: Otto Adang en Bas Mali
  • ISBN Book: 978-94-6236-325-0, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-0011-182-0, #1 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 41,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 41,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Het proces van het melden, registreren, beoordelen en leren van geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren is herzien. Verantwoorden en leren zijn daarbij, naast goed werkgeverschap, sleutelbegrippen. Dit boek is het resultaat van een procesevaluatie van dit nieuwe interne politieproces. Het laat zien hoe de politie geweldgebruik beheerst en reguleert.

 

De omslag van straffen naar gedragsverandering om meer professioneel gedrag te bevorderen wordt door politiemedewerkers nog niet zo beleefd. In de praktijk ligt het accent meer op verantwoorden dan op leren en meer op individuele politieambtenaren dan op de politieorganisatie. Aanspreken op professionaliteit wordt ingewikkeld gevonden binnen de politieorganisatie. Bij politiemedewerkers zelf ligt het oordeel niet-professioneel gevoelig en wordt het niet als stimulans tot leren ervaren. Van collectief leren op team-, districts-, eenheids- en korps niveau is nog maar beperkt sprake. Politieleiders dragen onvoldoende uit dat (leren van) geweldsaanwending een strategisch belang rijk thema is en het nieuwe proces is nog onvoldoende gefaciliteerd en geborgd.

 

Target group

Dit boek is van belang voor eenieder die betrokken is bij of geïnteresseerd is in geweldsuitoefening door de politie.

Product specifications

Author(s) Edgar de Bie, Richard Couwenberg, Christian Karkdijk en Kim Vermeulen
Editorial board Otto Adang en Bas Mali
ISBN Book 978-94-6236-325-0,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-0011-182-0,#1 edition
Publication date 6 oktober 2022
Number of pages 286 Pages
Series Onderzoeksreeks Politieacademie
Brand Boom criminologie
Language Dutch