Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • Author(s): R. Westra en G.W. de Ruiter
 • ISBN Book: 978-94-6290-896-3, #12 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 38,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 1 juli 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit helder opgebouwde boek behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. Hierdoor is het zeer geschikt voor opleidingen waar deze rechtsgebieden aan de orde komen. Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding met aanvullend materiaal beschikbaar. 
   
Het belang van verbintenissen- en ondernemingsrecht voor de (rechts)praktijk wordt stapsgewijs behandeld, verduidelijkt met eenvoudige, dagelijkse voorbeelden. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van schema’s en voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. In deze druk wordt aandacht besteed aan de nieuwe personenvennootschap. In ieder hoofdstuk kan de student uitgebreid oefenen met de vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk met extra oefenvragen. De student heeft hierdoor de mogelijkheid om met deze tentamentrainingen te toetsen of hij op het gewenste (kennis)niveau zit. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven juridische kennis toe te passen. Deze kennis- en toepassingsgerichte opzet van het boek sluit aan op het competentiegerichte onderwijs binnen het hbo.

Inclusief docentenhandleiding
Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding met aanvullend materiaal beschikbaar. Mail hiervoor naar klantenservice@boomdenhaag.nl.

Target group

Verbintenissenrecht en ondernemingsrecht is primair geschreven voor het hbo-onderwijs in het algemeen. Het is zeer geschikt voor opleidingen waar het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht aan de orde komen, zoals (Algemene en Technische) Bedrijfskunde, Sociaal-Juridische Dienstverlening, logistieke opleidingen, fiscale en accountancy opleidingen, Facility Management, Human Resource Management en andere economische richtingen.

Information about the author(s)

Mr. Wim de Ruiter en mr. Robert Westra zijn als hoofddocent verbonden aan de opleiding Bedrijfskunde van de Academie Organisatie en Ontwikkeling, voorheen de faculteit Economie en Management, van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Product specifications

Author(s) R. Westra en G.W. de Ruiter
ISBN Book 978-94-6290-896-3,#12 edition
Expected 1 juli 2021
Number of pages 450 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht in je opleiding
Brand Boom juridisch
Subject(s) Verbintenissenrecht
Language Dutch

Also interesting

Vastgoedtransacties
 • S.E. Bartels en H.W. Heyman
Negotiating International Commercial Contracts
 • Gustavo Moser and Michael McILwrath
Boom Basics Verbintenissenrecht
 • B.T.M. van der Wiel, A. Stortelder en L.V. van Gardingen
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • R. Westra en G.W. de Ruiter