Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
  • Author(s): R. Westra en G.W. de Ruiter
  • ISBN Book: 978-94-6290-278-7, #13 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications
€ 44,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 30,80
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request

Full description

Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht behandelt op leesbare en toegankelijke wijze de belangrijkste leerstukken van het verbintenissenrecht en het ondernemingsrecht. Voor docenten is een docentenhandleiding (antwoordensets van alle hoofdstukken) met aanvullend materiaal (PowerPointpresentaties van alle hoofdstukken) beschikbaar.

Het belang van verbintenissen- en ondernemingsrecht voor de (rechts-) praktijk wordt stapsgewijs behandeld, verduidelijkt met eenvoudige, dagelijkse voorbeelden. De theorie wordt uitgelegd aan de hand van schema’s en voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting. In ieder hoofdstuk kan de student uitgebreid oefenen met de vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk met extra oefenvragen (online te raadplegen). Door de vele oefenvragen heeft de student de mogelijkheid om te toetsen of hij/zij op het gewenste (kennis)niveau zit. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven juridische kennis toe te passen. Deze kennis- en toepassingsgerichte opzet van het boek sluit aan op het praktijkgerichte onderwijs binnen het hbo. Het boek is geschikt voor studenten die een juridische basis moeten hebben voor de toekomstige uitoefening van het beroep waarin ze werkzaam worden, zoals een logistiek manager, personeelsadviseur, bedrijfskundige, sales manager of facilitair manager.


Inclusief docentenhandleiding
Voor onderwijsinstellingen is een docentenhandleiding met aanvullend materiaal beschikbaar. Mail hiervoor naar klantenservice@boomdenhaag.nl.

Information about the author(s)

Mr. Wim de Ruiter en mr. Robert Westra zijn als hoofddocent verbonden aan de Academie Organisatie en Ontwikkeling van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Product specifications

Author(s) R. Westra en G.W. de Ruiter
ISBN Book 978-94-6290-278-7,#13 edition
Publication date 23 augustus 2022
Number of pages 374 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht in je opleiding
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht, Verbintenissenrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Verbintenissenrecht
  • A. Stortelder en L.V. van Gardingen
Vennootschapsbelasting
  • W.R. Kooiman, C.J. van Hoek en F.A. Spiekerman
Commercieel Contractenrecht
  • Rieme-Jan Tjittes
Handboek secretaris
  • E.M. Stevens-Fokkens