Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht?

Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht?
 • Een onderzoek naar het beeld van burgers van drie sectoren en toezichthouders
 • Author(s): Stephan Grimmelikhuijsen, Robin Bouwman en Femke de Vries
 • ISBN Book: 978-94-6236-162-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-706-2, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 32,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Due to the busy holiday season, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
ca. € 32,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 22 oktober 2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Van toezichthouders wordt steeds vaker verwacht dat ze informatie over hun toezicht en onder toezicht staande organisaties publiceren. Dat doen ze om burgers in staat te stellen keuzes te maken, om onder toezicht staande partijen te bewegen zich aan wet- en regelgeving te houden en om verantwoording af te leggen.
Een veel gehoord argument voor transparantie over toezicht is dat dit bijdraagt aan het vertrouwen. Maar draagt transparantie wel bij aan het winnen van het vertrouwen van burgers? En doet het afbreuk aan het vertrouwen in sectoren als de toezichthouder publiceert dat er veel mis is in de sector?

In Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht? krijgt de lezer aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve analyses een diepgaand inzicht in de effecten van uiteenlopende vormen van transparantie op het vertrouwen van burgers in drie toezichthouders en sectoren. Dit boek laat zien dat transparantie bijdraagt aan het vertrouwen in de toezichthouder, zonder dat het afbreuk doet aan vertrouwen in een sector, zelfs als er sprake is van ‘slecht nieuws’. Er zijn echter wel verschillen tussen toezichtsdomeinen, waardoor in een aantal situaties andere communicatiestrategieën juist passender zijn.

Product specifications

Author(s) Stephan Grimmelikhuijsen, Robin Bouwman en Femke de Vries
ISBN Book 978-94-6236-162-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-706-2,#1 edition
Publication date 22 oktober 2020
Number of pages 150 Pages
Series Handhaving en gedrag
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

Twee eeuwen gevangen
 • Herman Franke
Basisboek cybercriminaliteit
 • W. van der Wagen, J.J. Oerlemans en M. Weulen Kranenbarg
Zorg voor politiële integriteit
 • Guus Meershoek, Nanette Slagmolen en Annika Smit
Orde en verwarring in de stad
 • Marijke Malsch en Jan Willem Sap