Verhoging strafmaximum moord

Verhoging strafmaximum moord
 • Is veertig het nieuwe dertig?
 • Author(s): Mr. dr. J.S. Nan, prof. mr. S. Struijk, prof. mr. P.A.M. Mevis en mr. dr. N.L. Holvast
 • ISBN Book: 978-94-6290-715-7, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-449-9, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 53,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 53,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In opdracht van het WODC heeft een onderzoeksgroep van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht of het vanuit juridisch, wetssystematisch perspectief verantwoord is om het maximum van de tijdelijke gevangenisstraf bedreigd tegen het misdrijf van moord (art. 289 Sr) te verhogen van dertig naar veertig jaren.

De conclusie van de onderzoekers is dat een dergelijke verhoging van de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord zonder gedegen onderbouwing van de noodzaak en een integrale beschouwing van de (wetssystematische) gevolgen niet verantwoord is. Zij zijn hiertoe gekomen op basis van de uitkomsten van wetssystematisch en empirisch onderzoek. In wetssystematische zin zou, gelet op het huidige systeem, een grotere wetgevingsoperatie nodig zijn dan enkel een aanpassing van art. 289 Sr. Voor het empirische onderzoek is een kwantitatieve en kwalitatieve analyse verricht van de rechtspraak inzake moord en doodslag sinds 2006 en zijn een twintigtal interviews gehouden met strafrechters, leden van het openbaar ministerie, advocaten, vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties en de instanties betrokken bij de tenuitvoerlegging van (lange) gevangenisstraffen. Uit de rechtspraak en de strafrechtspraktijk is de noodzaak voor een verhoging niet of nauwelijks gebleken.

Product specifications

Author(s) Mr. dr. J.S. Nan, prof. mr. S. Struijk, prof. mr. P.A.M. Mevis en mr. dr. N.L. Holvast
ISBN Book 978-94-6290-715-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-449-9,#1 edition
Publication date 22 januari 2020
Number of pages 248 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Criminologie en strafrecht
 • Miranda Boone en Chrisje Brants
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
 • J.V.O.R. Doekhie, T. Liefaard, R. den Bak, M. Jeltes, A. Marchena-Slot, R. Nieuw en F. van der Mooren
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?
 • R.S.B. Kool, François Kristen, Tekla Beekhuis en W.S. de Zanger
Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank
 • L.A. van Noorloos, L.E.M. Hamers, J. van der Ham, T. Kooijmans, A.C.M. Spapens en R. Ceulen