Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?

Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?
 • Author(s): R.S.B. Kool, François Kristen, Tekla Beekhuis en W.S. de Zanger
 • ISBN Book: 978-94-6290-791-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-980-7, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 91,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 91,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek geeft antwoord op de vraag of de verruiming van de bestaande aangifteplicht van artikel 160 Strafvordering van betekenis zou kunnen zijn voor het voorkomen en bestraffen van seksueel misbruik van maatschappelijk kwetsbaren. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen van het Nederlandse parlement naar de strafrechtelijke mogelijkheden van verbetering van de ontsluiting van relevante informatie aan de strafrechtelijke autoriteiten. In aanvulling daarop is de vraag beantwoord of er grond is voor een strafbaarstelling van het doen van aangifte van seksueel misbruik binnen eigen kring door bestuurders.

Naast een beschrijving van regelgeving geeft het boek een beeld van de wijze waarop informatie over seksueel misbruik anno 2020 wordt ontsloten aan en tussen de betrokken organisaties; in het bijzonder aan de politie en/of het Openbaar Ministerie. Onderscheid wordt gemaakt tussen informatie over seksueel misbruik in institutionele setting, en dat wat zich afspeelt in de particuliere sfeer. Beschreven wordt hoe de samenwerking tussen de hulpverlening, Veilig Thuis, de politie, het Openbaar Ministerie en Inspecties Onderwijs en IGJ op beleidsniveau én praktisch vorm heeft gekregen. Aan de hand van praktijkonderzoek zijn de problemen, maar ook de oplossingen in kaart gebracht die spelen bij het uitwisselen van informatie over seksueel misbruik, in het bijzonder richting de politie. Geïnventariseerd is hoe binnen het werkveld wordt gedacht over een mogelijke verruiming van de aangifteplicht. Voorts is gekeken naar regelgeving van (Europese) landen, waar een vergelijkbaar politiek debat is (gevoerd). De onderzoeksbevindingen worden gepresenteerd in drie scenario’s, met daarin vermelde kansen en risico’s van zo’n wetswijziging.

Product specifications

Author(s) R.S.B. Kool, François Kristen, Tekla Beekhuis en W.S. de Zanger
ISBN Book 978-94-6290-791-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-980-7,#1 edition
Publication date 7 april 2020
Number of pages 546 Pages
Series Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Criminologie en strafrecht
 • Miranda Boone en Chrisje Brants
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
 • J.V.O.R. Doekhie, T. Liefaard, R. den Bak, M. Jeltes, A. Marchena-Slot, R. Nieuw en F. van der Mooren
Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank
 • L.A. van Noorloos, L.E.M. Hamers, J. van der Ham, T. Kooijmans, A.C.M. Spapens en R. Ceulen
De zucht naar vrijheid
 • S. Meijer, M.F.H. Hirsch Ballin, M. Cupido en Y.R.S. Piekhaar