Verwerking van strafrechtelijke gegevens door het openbaar ministerie

Verwerking van strafrechtelijke gegevens door het openbaar ministerie
 • Author(s): R.A. Hoving
 • ISBN Book: 978-94-6290-005-9, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 43,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Elke dag verwerkt het openbaar ministerie strafrechtelijke gegevens, van de ontvangst van een proces-verbaal van opsporing tot de verstrekking van processtukken. Veelal hebben deze strafrechtelijke gegevens betrekking op personen, zoals verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen. Het openbaar ministerie moet strafrechtelijke (persoons)gegevens behoorlijk verwerken. Het Wetboek van Strafvordering en de EU-Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging – geïmplementeerd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens – bevatten kaders waaraan een behoorlijke verwerking van persoonsgegevens moet voldoen. 

De verwerking van strafrechtelijke (persoons)gegevens is noodzakelijk bij de uitvoering van de wettelijke taak van het openbaar ministerie om de rechtsorde strafrechtelijk te handhaven. Dit boek bevat de uitgangspunten over de verwerking van strafrechtelijke (persoons)gegevens door het openbaar ministerie. Verder wordt ingegaan op de wijze waarop het openbaar ministerie de strafrechtelijke (persoons)gegevens van de verdachte, het slachtoffer en andere betrokkenen behoort te verwerken bij de uitvoering van verschillende taken. Er is aandacht voor de verwerking van strafrechtelijke (persoons)gegevens bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten, bij het beheer van deze gegevens en bij de verstrekking van deze gegevens.

Dit boek is het zevende boek in de serie ‘OM-reeks’. De ‘OM-reeks’ is een boekenreeks waarin juridisch inhoudelijke publicaties verschijnen met onderwerpen die gerelateerd zijn aan het werk van het openbaar ministerie. De ‘OM-reeks’ staat onder redactie van mr. G.C. Haverkate (directeur van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie), prof. mr. A.E. Harteveld (advocaat-generaal bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden aan de Rijksuniversiteit Groningen) en mr. dr. R. Robroek (raadadviseur bij het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie en universitair docent bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen).

Information about the author(s)

Mr. dr. R.A. Hoving is universitair docent straf- en strafprocesrecht bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen en senior wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie.

Product specifications

Author(s) R.A. Hoving
ISBN Book 978-94-6290-005-9,#1 edition
Publication date 6 januari 2022
Number of pages 160 Pages
Series OM-reeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
Opstellen over menselijkheid in het strafrecht
 • Sam van den Akker, Alrik de Haas, Ferry de Jong en Theo de Roos
Spreekt het recht tot iedereen?
 • Geerke van der Bruggen, Henk Pander Maat en Leonie van Lent
De strafzaak achter de strafbeschikking
 • L.M. Schoutsen, J.W. de Keijser, P.M. Schuyt en J.H. Crijns