Wereld in beweging

Wereld in beweging
 • Internationale betrekkingen in het mondiale tijdperk
 • Editorial board: Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
 • ISBN Book: 978-94-6236-191-1, #3 edition
 • ISBN Book: 744-81-0124-929-5, #3 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 56,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 39,20
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De wereld verandert snel. Hoe moeten wij ons op de toekomst voorbereiden? Dat begint met een goed begrip van hoe de wereld feitelijk in elkaar zit, wat de drijvende krachten zijn, hoe machtspolitiek van de grote mogendheden op andere landen inwerkt en aan welke eisen van volkenrecht en politieke ethiek goed beleid hoort te voldoen. Ook de werking van de mondiale economie en van internationale organisaties als de VN, de NAVO en de EU is erg belangrijk.

Dit studieboek geeft een inleiding in de leer van de internationale betrekkingen. Deskundigen leggen helder uit hoe de huidige politieke wereld is ontstaan, wat er op de agenda van het buitenlands beleid staat, en in welke richting de mondiale problematiek zich ontwikkelt. 

Wat is het risico op nieuwe oorlogen? Zou de Europese Unie uiteen kunnen vallen? Waarom is er ontwikkelingssamenwerking? Hoe op te treden tegen agressie en schendingen van het volkenrecht en de rechten van de mens? Hoe kunnen kleine, maar welvarende en moderne landen als Nederland en België zich staande houden en voor een veilige toekomst helpen zorgen? Horen we vooral het nationale belang te behartigen of moeten we ons als echte wereldburgers opstellen? Hoe is er opbouwende invloed uit te oefenen, als burger, kiezer, politicus, belangenbehartiger of activist voor goede doelen?

Dat zijn relevante vragen die steeds opnieuw, kritisch nadenkend, moeten worden beantwoord om betere resultaten te boeken. Wereld in Beweging is een handreiking daarvoor.

Target group

Nederlandse en Vlaamse bachelorstudenten in het hoger onderwijs (universiteit en hogeschool).

Product specifications

Editorial board Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
ISBN Book 978-94-6236-191-1,#3 edition
ISBN Book 744-81-0124-929-5,#3 edition
Publication date 18 augustus 2021
Number of pages 543 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Politicologie
Language Dutch

Also interesting

Retourtje Brussel
 • Chris Aalberts en Mendeltje van Keulen
Politiek
 • Marc Hooghe, Silvia Erzeel, Eline Severs en Kris Deschouwer
Werkvormen voor open beleidsontwikkeling
 • Bram Castelein en Max Herold
Lokale democratie doorgelicht
 • Julien van Ostaaijen
Kennisdemocratie
 • Roel in 't Veld