Werkvormen voor open beleidsontwikkeling

Werkvormen voor open beleidsontwikkeling
 • Ambtelijk vakmanschap in de 21e eeuw
 • Author(s): Bram Castelein en Max Herold
 • ISBN Book: 978-94-6236-276-5, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-464-6, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 29,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 29,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Internet, individualisering, media en globalisering hebben een ander type samenleving gecreëerd, met veranderende eisen aan de overheid, het bedrijfsleven en aan burgers zelf. Dat heeft consequenties voor de beleidsontwikkeling. Menig ambtenaar worstelt met de vraag hoe hij/zij in de huidige wereld het beroep van beleidsambtenaar goed kan uitoefenen.

Het boek Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw. Hoe het anders kan (en zou moeten) biedt een nieuw conceptueel kader voor beleidsontwikkeling als een open proces waarin naast gebruikelijke stakeholders ook ongebruikelijke stakeholders en gewone burgers betrokken worden.

Dit boek, Werkvormen voor open beleidsontwikkeling. Ambtelijk vakmanschap in de 21e eeuw, is daarop een praktisch vervolg, maar kan op zichzelf gelezen worden. Het biedt een groot aantal werkvormen aan om open beleidsprocessen vorm te geven. Voor een vlot keuzeproces is aan elke werkvorm een of twee van de volgende trefwoorden toegekend: intervisie, out of the box, toekomstverkenning, risicomanagement, probleemoplossing, evaluatie.

In deze snel veranderende wereld wil dit boek de beleidsambtenaar inspireren met een variëteit aan werkvormen om hem/haar daarmee te faciliteren open beleidsprocessen met veel stakeholders vorm te geven!

Information about the author(s)

Bram Castelein (1958) is organisatiesocioloog, onderwijzer en certified ROI professional. Hij heeft in het onderwijs, de automatisering en bij de overheid gewerkt. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hij het concept Future Center ingevoerd: a place to be waar business as unusual wordt gefaciliteerd om waarde toe te voegen aan het primaire proces. Bram is een ervaren procesbegeleider.

Max Herold (1959) is als organisatieadviseur en leer- en ontwikkeladviseur werkzaam bij de rijksoverheid. Hij is gepromoveerd op de relatie tussen ongeschreven regels en Open, Multi Stakeholder Beleidsontwikkeling. Max is expert in het ontwerpen en begeleiden van open beleidsprocessen en verzorgt daarover diverse masterclasses voor ministeries.

Product specifications

Author(s) Bram Castelein en Max Herold
ISBN Book 978-94-6236-276-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-464-6,#1 edition
Publication date 28 maart 2022
Number of pages 151 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Politicologie
Language Dutch

Also interesting

Retourtje Brussel
 • Chris Aalberts en Mendeltje van Keulen
Politiek
 • Marc Hooghe, Silvia Erzeel, Eline Severs en Kris Deschouwer
Lokale democratie doorgelicht
 • Julien van Ostaaijen
Kennisdemocratie
 • Roel in 't Veld
Wereld in beweging
 • Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer