Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans
 • Actuele wettekst titel 7.10 BW, gedelegeerde regelgeving en Wet arbeidsmarkt in balans
 • Author(s): Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • ISBN Book: 978-94-6290-695-2, #2 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 10,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

De in 2015 in werking getreden Wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigde het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid ingrijpend. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die op 1 januari 2020 in werking treedt, verandert het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid opnieuw wezenlijk. Ook de Wet transitievergoeding voert, met ingang van 1 april 2020, belangrijke veranderingen door.

Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zoals deze luidt na inwerkingtreding van de WAB en de Wet transitievergoeding. Voor het gebruiksgemak zijn gewijzigde wetteksten grijs gemarkeerd en gewijzigde artikel(led)en vetgedrukt. Daarnaast zijn alle artikel(led)en van een margewoord voorzien.

Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht en flexibele arbeid is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze uitgave bevat de actuele versies van alle op titel 7.10 BW gebaseerde gedelegeerde regelgeving. 

Product specifications

Author(s) Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
ISBN Book 978-94-6290-695-2,#2 edition
Publication date 18 september 2019
Number of pages 192 Pages
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Q&A Arbeidsrecht
 • Pascal Kruit
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
Rechtspraak arbeidsrecht
 • Niels Jansen en Ilse Zaal
40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
 • Mr. dr. L.C.J. Sprengers en Dr. R.D. Poelstra
Wetgeving sociaal recht 2019/2020
 • G.J.J. Heerma van Voss