Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans
 • Een korte introductie
 • Author(s): Pascal Kruit en Loes Wevers
 • ISBN Book: 978-94-6290-766-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-705-6, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 19,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 19,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

De Wet arbeidsmarkt in balans is de tweede wijziging binnen het arbeidsrecht in een periode van vijf jaar. In 2015 werd de Wet werk en zekerheid geïntroduceerd maar voor de huidige regering was het desalniettemin tijd om opnieuw grote wijzigingen in het arbeidsrecht door te voeren. De Wet arbeidsmarkt in balans heeft (opnieuw) als doel ‘flex minder flex’ en ‘vast minder vast’ te maken. Dit leidt tot grote veranderingen in onder meer het gebruik van oproepovereenkomsten, de ketenregeling, payrolling, de ontslaggronden en de transitievergoeding. 

Deze korte introductie biedt een handzame handleiding bij de wijzigingen die met de Wet arbeidsmarkt in balans worden doorgevoerd. Eveneens wordt in deze introductie ingegaan op de Wet compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 wordt ingevoerd en op de beschikking van de Hoge Raad van 8 november 2019 over slapende dienstverbanden.

Product specifications

Author(s) Pascal Kruit en Loes Wevers
ISBN Book 978-94-6290-766-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-705-6,#1 edition
Publication date 21 januari 2020
Number of pages 90 Pages
Series Korte introducties
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Q&A Arbeidsrecht
 • Pascal Kruit
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
Rechtspraak arbeidsrecht
 • Niels Jansen en Ilse Zaal
Wet arbeidsmarkt in balans
 • Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
 • Mr. dr. L.C.J. Sprengers en Dr. R.D. Poelstra