Wet arbeidsmarkt in balans

Wet arbeidsmarkt in balans
 • Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief WAADI, overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving
 • Author(s): A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds
 • ISBN Book: 978-94-6290-813-0, #4 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5454-714-3, #4 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 12,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 12,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Ten opzichte van de vorige druk zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De wetteksten zijn geactualiseerd per 1 april 2020
 • Wijzigingen mbt art 7:627 en 7:628 BW zijn doorgevoerd
 • De Verzamelwet SZW 2020 is verwerkt
 • De WNRA is verwerkt
 • De WAADI is toegevoegd
 • De gedelegeerde regelgeving is geüpdate en er zijn twee nieuwe regelingen toegevoegd (Regeling onwerkbaar weer en Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs)

Deze 4e druk is de opvolger van de 2e druk. De 3e druk van deze uitgave is gemaakt voor een specifieke opdrachtgever en niet in de handel gebracht. 

---

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Daarnaast introduceert de WAB WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract.

Dit boek bevat de wetteksten van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), zoals deze luiden na inwerkingtreding van de WAB en de Wet transitievergoeding, en van het overgangsrecht. Voor het gebruiksgemak zijn gewijzigde wetteksten grijs gemarkeerd en gewijzigde artikel(led)en vetgedrukt. Daarnaast zijn alle artikel(led)en van een margewoord voorzien.

Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze uitgave bevat actuele versies van relevante gedelegeerde regelgeving.

Dit boek is een absolute must have voor eenieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt.

Product specifications

Author(s) A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds
ISBN Book 978-94-6290-813-0,#4 edition
ISBN E-Book 978-90-5454-714-3,#4 edition
Publication date 24 april 2020
Number of pages 204 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, mr. R.J.M. Hampsink, mr. E. Unger en mr. P.A.M. Witteveen
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout