Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht

Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht
  • Author(s): G. Pesselse en R. Bonnevalle-Kok
  • ISBN Book: 978-94-6290-964-9, #1 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
€ 39,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Deze bundel bevat een selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Arubaanse straf- en strafprocesrecht. Vanzelfsprekend zijn het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering opgenomen. Daarnaast bevat de bundel diverse regelingen op het gebied van organiek strafrecht, bijzonder straf- en strafprocesrecht en penitentiair recht, zoals de Landsverordening wegverkeer en de Beginselenverordening gevangeniswezen. Ten slotte zijn ook enkele regelingen op Koninkrijksniveau opgenomen, zoals de Onderlinge regeling vergelijking DNA-profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Target group

Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht is bedoeld voor bachelor- en masterstudenten Arubaans recht alsook voor professionals werkzaam in de juridische beroepspraktijk

Information about the author(s)

mr. dr. G (Geert) Pesselse is werkzaam als wetenschappelijk medewerker Arubaans straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba en is tevens als research fellow verbonden aan het Centrum voor Staat en Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

mr. dr. R. (Ruth) Bonnevalle is werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker Arubaans straf(proces)recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba en thans decaan van diezelfde faculteit.

Product specifications

Author(s) G. Pesselse en R. Bonnevalle-Kok
ISBN Book 978-94-6290-964-9,#1 edition
Publication date 30 juni 2021
Number of pages 822 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
  • Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman
In onderlinge samenhang
  • Judit Altena, Jelle Cnossen, Jan Crijns, Pauline Schuyt en Jeroen ten Voorde