Wetgeving belastingrecht 2020

Wetgeving belastingrecht 2020
 • Selectie van belangrijkste belastingwetten
 • Author(s): Prof. mr. dr. J.P. Boer en Mr. L.J.A. Pieterse
 • ISBN Book: 978-94-6290-731-7, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 27,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is deze handzame compilatie van de belangrijkste wetten samengesteld. Deze bestaat uit een selectie van de meest relevante belastingwetten en regelingen. De bundel verschaft studenten die een basisvak belastingrecht volgen op gestructureerde wijze houvast bij de bestudering van de stof.

De door ons geselecteerde regelgeving is – met het oog op het gemak van de gebruiker – gegroepeerd in drie secties: materiële belastingwetten, formele belastingwetten en een sectie met daarin uittreksels van diverse belangrijke aanpalende wetten, zoals de Grondwet, en fundamentele voorschriften, zoals mensenrechtenverdragen.

Deze bundel is gebaseerd op de in 2020 geldende regelgeving.

Target group

Deze uitgave is geschikt voor zelfstandig gebruik door studenten die een HBO- of WO-vak belastingrecht volgen.

Information about the author(s)

Prof. mr. dr. J.P. Boer is hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en tevens partner bij Lubbers, Boer & Douma.
Mr. L.J.A. Pieterse is verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Product specifications

Author(s) Prof. mr. dr. J.P. Boer en Mr. L.J.A. Pieterse
ISBN Book 978-94-6290-731-7,#1 edition
Publication date 10 februari 2020
Number of pages 642 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
Series Boom Juridische wettenbundels
Brand Boom juridisch
Subject(s) Belastingrecht
Language Dutch

Also interesting

Hoofdzaken formeel belastingrecht
 • E. P. Hageman, D.N.N. Jansen, R.L.H. IJzerman, I.L.S. IJzerman, M.H.W.N. Lammers, C. Maas, J. van de Merwe, M.J. Pelinck, E.E. Schotte, J.M. Sitsen en P. van der Wal
Hoofdzaken belastingrecht
 • O.C.R. Marres, S.J. Mol - Verver en H. Vermeulen
Casuïstiek internationaal belastingrecht
 • F.P.G. Pötgens, P.A. Spijker en T.M. Vergouwen
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2020/2021
 • K. Bozia, N.H.A Gorissen, J.L.M. Gribnau, M.B.A. van Hout, M.H.W.N. Lammers, A.M.E. Nuyens, L.J.A. Pieterse en E. Poelmann
Taal en compositie
 • L.J.A. Pieterse