Wetgeving belastingrecht 2022

Wetgeving belastingrecht 2022
 • Selectie van belangrijkste belastingwetten
 • Author(s): J.P. Boer en L.J.A. Pieterse
 • ISBN Book: 978-94-6212-643-5, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications
ca. € 0,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 31 januari 2022
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is deze handzame compilatie van de belangrijkste wetten samengesteld. Deze bestaat uit een selectie van de meest relevante belastingwetten en regelingen. De bundel verschaft studenten die een basisvak belastingrecht volgen op gestructureerde wijze houvast bij de bestudering van de stof. 

De door de auteurs geselecteerde regelgeving is – met het oog op het gemak van de gebruiker – gegroepeerd in drie secties: materiële belastingwetten, formele belastingwetten en een sectie met daarin uittreksels van diverse belangrijke aanpalende wetten, zoals de Grondwet, en fundamentele voorschriften, zoals mensenrechtenverdragen. 

Deze bundel is gebaseerd op de in 2022 geldende regelgeving.

Information about the author(s)

Prof. mr. dr. J.P. Boer is hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en tevens partner bij Lubbers, Boer & Douma.
Mr. L.J.A. Pieterse is verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Product specifications

Author(s) J.P. Boer en L.J.A. Pieterse
ISBN Book 978-94-6212-643-5,#1 edition
Expected 4 februari 2022
Number of pages 666 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische wettenbundels
Brand Boom juridisch
Subject(s) Belastingrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Belastingrecht
 • J.P. Boer, R.L.G. van den Heuvel en T.M. Vergouwen
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2021/2022
 • K. Bozia, N.H.A. Gorissen, M.B.A. van Hout, M.H.W.N. Lammers, A.M.E. Nuyens, L.J.A. Pieterse en E. Poelmann
Grondslagen internationaal en Europees belastingrecht
 • O. Blankestijn, A. de Haan, M. el Manouzi, H. Vermeulen, M.F. de Wilde, C. Wisman en Z. Zalmai
Casuïstiek formeel belastingrecht
 • K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E.E. Schotte, M.B. Weijers en E. Poelmann
Fiscale methodologie
 • L.J.A. Pieterse