Wetgeving Jeugdrecht

Wetgeving Jeugdrecht
  • Editorial board: J. uit Beijerse
  • ISBN Book: 978-94-6290-729-4, #5 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 39,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Het Nederlandse jeugdrecht overschrijdt de grenzen van verschillende rechtsgebieden (het strafrecht, het civiele recht en het staats- en bestuursrecht), maar wordt ook bestudeerd en gehanteerd door (aankomende) professionals buiten het recht, zoals pedagogen, psychologen en criminologen. Mede daarom was er in de praktijk behoefte aan een handzaam werk waarin de belangrijkste jeugdwetgeving bij elkaar is gebracht. Deze wettenbundel beoogt in die behoefte te voorzien.

De geselecteerde jeugdwetgeving wordt overzichtelijk gepresenteerd in zes rubrieken: internationaal, gezag en jeugdbescherming, jeugdhulp, leerplicht en schoolverzuim, jeugdstraf(proces)recht en justitiële jeugdinrichtingen. Deze bundel is gebaseerd op de geldende regelgeving van januari 2020.

Target group

Deze uitgave is geschikt voor (aankomende) professionals binnen het recht en buiten het recht, zoals pedagogen, psychologen en criminologen. Daarnaast  is deze uitgave uitermate geschikt voor studenten die een HBO- of WO-vak Jeugdrecht volgen.

Product specifications

Editorial board J. uit Beijerse
ISBN Book 978-94-6290-729-4,#5 edition
Publication date 14 februari 2020
Number of pages 366 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische wettenbundels
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht, Personen- en familierecht , Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Meer dan een kwestie van tijd
  • Rozemarijn van Spaendonck
De persoon van de verdachte
  • T. den Boer, J.E. Beekman en F. Koenraadt
Boom Basics Relatievermogensrecht
  • F.W.J.M. Schols en G.A. Tuinstra