Wetgeving sociaal recht 2020/2021

Wetgeving sociaal recht 2020/2021
 • Editorial board: G.J.J. Heerma van Voss
 • ISBN Book: 978-94-6290-795-9, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 35,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 25 augustus 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. 

Product specifications

Editorial board G.J.J. Heerma van Voss
ISBN Book 978-94-6290-795-9,#1 edition
Expected 25 augustus 2020
Number of pages 1100 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische wettenbundels
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Arbeidswet- en regelgeving
 • De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS)
Wet arbeidsmarkt in balans
 • A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
 • Prof. mr. A.R. Houweling, Mr. M.J.M.T. Keulaerds en Mr. F.M. Dekker
Boom Basics Arbeidsrecht
 • M.Y.H.G. Erkens