Wethouder financiën in zwaar weer: PR of prestatie?

Wethouder financiën in zwaar weer: PR of prestatie?
 • Author(s): Ronald Vuijk
 • ISBN Book: 978-94-6236-153-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-377-4, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 40,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 40,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Doet het ertoe of je als lokaal bestuurder je werk goed doet? Besturen is mensenwerk. Dat roept ingewikkelde vragen op. Hoe verhouden collegiaal bestuur, politieke verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel zich tot elkaar? Wie is aanspreekbaar als de resultaten van het gevoerde beleid tegenvallen?

Volgens de Gemeentewet moeten gemeenten een evenwichtig financieel beleid voeren. Stuurt de gemeenteraad de wethouder van financiën vroegtijdig weg als de beleidsresultaten tegenvallen en de financiële positie van de gemeente onder druk komt te staan? Aan de hand van theorie, empirisch onderzoek en voorbeelden worden deze vragen van een helder antwoord voorzien.

De verslechterende financiële positie van gemeenten en vroegtijdig aftredende wethouders zijn actuele en terugkerende onderwerpen voor ieder die meer wil begrijpen van politiek-bestuurlijke verhoudingen in het lokaal openbaar bestuur.

Information about the author(s)

Bestuurskundige Ronald Vuijk leerde alle lagen van het openbaar bestuur kennen als onderzoeker, adviseur, docent, ambtenaar, raadslid, wethouder en lid van de Tweede Kamer. Vuijk studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde bij Michiel Herweijer aan de Vakgroep Bestuurskunde van de Radboud Universiteit.

Product specifications

Author(s) Ronald Vuijk
ISBN Book 978-94-6236-153-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-377-4,#1 edition
Publication date 17 augustus 2020
Number of pages 196 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong
Niet bevoegd, wel verantwoordelijk?
 • Willem Bantema, Saskia Westers en Solke Munneke
Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Peter van Hoesel en Max Herold