Wetsanalyse

Wetsanalyse
 • Aanpak voor uitlegbaar uitvoeren van wetgeving met ICT
 • Author(s): Anouschka Ausems, John Bulles en Mariette Lokin
 • ISBN Book: 978-94-6290-937-3, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-510-1, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 55,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 31 mei 2021
ca. € 55,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 31 mei 2021
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De overheid zet bij de uitvoering van wetgeving op grote schaal ICT-voorzieningen in. Dat maakt het mogelijk om snel besluiten te kunnen nemen over rechten en plichten van burgers en bedrijven, maar ook om dienstverlening op maat te kunnen bieden. Een goede vertaling van wetgeving naar de digitale uitvoeringspraktijk vergt precisie in de interpretatie van wetgeving en in de vastlegging van de betekenis en structuur ervan. Multidisciplinaire en iteratieve samenwerking tussen juristen, uitvoeringsdeskundigen, kennismodelleurs en softwareontwikkelaars is daarbij essentieel. Het slaat de brug tussen taal en techniek en zorgt dat opgedane ervaringen worden meegenomen in het vervolg. Dit zorgt ervoor dat de regels letterlijk goed terechtkomen in de systemen en dat besluiten die op basis daarvan genomen worden, uitgelegd en verantwoord kunnen worden.  

Dit boek beschrijft een aanpak voor Wetsanalyse – aan de hand van een juridisch analyseschema – die ondersteuning biedt bij de interpretatie van wetgeving voor een effectieve en uitlegbare digitale toepassing van wetgeving én bij de samenwerking tussen de daarbij betrokken disciplines. Daarnaast laat het de concrete toepassing van Wetsanalyse zien in twee verschillende wetgevingsdomeinen: de Zorgverzekeringswet en Algemene wet bestuursrecht. 

Information about the author(s)

Anouschka Ausems studeerde Nederlands en fiscaal recht en specialiseerde zich bij de Belastingdienst in de ontwikkeling en toepassing van Wetsanalyse.

John Bulles is kennismodelleur bij PNA en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het juridisch analyseschema en de implementatie ervan in tooling voor Wetsanalyse.

Mariette Lokin is universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkzaam als juridisch adviseur bij de Belastingdienst. Zij is gespecialiseerd in de verbinding tussen wetgeving en ICT.

De auteurs schreven het boek in de geest van Wetsanalyse zelf: multidisciplinair en stapsgewijs. 

Product specifications

Author(s) Anouschka Ausems, John Bulles en Mariette Lokin
ISBN Book 978-94-6290-937-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-510-1,#1 edition
Expected 31 mei 2021
Number of pages 354 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Accompli
 • R.S. Meijer, I.P.M. van den Nieuwendijk, P. Sluijter, R.R. Verkerk, B.T.M. van der Wiel en M. Zilinsky
Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien
 • F.F. van den Borne, L.C. Cox, Y.E.M. Cremers, D.A. Groenewoud, S.C.B. Schaghen en T.W.N. Stijns
De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke