Wetsanalyse

Wetsanalyse
 • Voor een werkbare uitvoering van wetgeving met ICT
 • Author(s): Anouschka Ausems, John Bulles en Mariette Lokin
 • ISBN Book: 978-94-6290-937-3, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-510-1, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 55,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 55,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Webinar Wetsanalyse
Op vrijdag 25 juni 2021 vond het Webinar Wetsanalyse plaats. Tijdens het webinar vertelden de auteurs van het boek meer over de werkwijze, het juridische analyseschema, geschikte tooling en de multidisciplinaire aanpak. Ook komen ervaringen uit de praktijk aan bod. Kijk hier het webinar terug >

De overheid zet bij de uitvoering van wetgeving op grote schaal ICTvoorzieningen in. Dat maakt het mogelijk om snel besluiten te nemen over rechten en plichten van burgers en bedrijven, maar ook om dienstverlening op maat te bieden. Een goede vertaling van wetgeving naar de digitale uitvoeringspraktijk vergt precisie bij de interpretatie van wetgeving en bij de vastlegging van de betekenis en structuur ervan. Multidisciplinaire en iteratieve samenwerking tussen juristen, uitvoeringsdeskundigen, kennismodelleurs en softwareontwikkelaars is daarbij essentieel. Dit slaat een brug tussen taal en techniek en draagt eraan bij dat de regels letterlijk goed terechtkomen in de systemen. Ook zorgt het ervoor dat besluiten die op basis daarvan genomen worden, uitgelegd en verantwoord kunnen worden.

Dit boek beschrijft een aanpak voor Wetsanalyse die ondersteuning biedt bij de interpretatie van wetgeving voor een effectieve en uitlegbare digitale toepassing van wetgeving én bij de samenwerking tussen de daarbij betrokken disciplines. Daarnaast laat het de concrete toepassing van Wetsanalyse zien in twee verschillende wetgevingsdomeinen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene wet bestuursrecht.

Information about the author(s)

Anouschka Ausems studeerde Nederlands en fiscaal recht en specialiseerde zich bij de Belastingdienst in de ontwikkeling en toepassing van Wetsanalyse.

John Bulles is kennismodelleur bij PNA en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het juridisch analyseschema en de implementatie ervan in tooling voor Wetsanalyse.

Mariette Lokin is universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkzaam als juridisch adviseur bij de Belastingdienst. Zij is gespecialiseerd in de verbinding tussen wetgeving en ICT.

De auteurs schreven het boek in de geest van Wetsanalyse zelf: multidisciplinair en stapsgewijs. 

Product specifications

Author(s) Anouschka Ausems, John Bulles en Mariette Lokin
ISBN Book 978-94-6290-937-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-510-1,#1 edition
Publication date 4 juni 2021
Number of pages 352 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Zoeken in juridische databanken
 • C.L. Hoogewerf, E.M. Oudejans, R.D. Rietveld en W. Riphagen
Organisatiewijs
 • N. Goudswaard, R. Land en I. Timmer
De resonante rechtsstaat
 • Stavros Zouridis