Boomcriminologie

Uitgelicht


Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie

‘Alles wordt helder toegelicht in een taal die zuinig omgaat met jargon, zonder de essentiële technische termen uit de weg te gaan.’ ‘een uitstekende en didactisch bijzonder sterke inleiding’ (Tijdschrift voor Criminologie)

Dit geactualiseerde en herziene boek geeft een leesbaar overzicht van het bonte palet aan onderzoeksmethoden dat de criminoloog ter beschikking staat. Het laat in vele voorbeelden zien hoe criminologische onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden bij de beantwoording van vragen over maatschappelijk relevante kwesties als misdaad en straffen.

Bekijk product
Los van het kwade geweten?

Slachtoffers van criminaliteit hebben de afgelopen decennia tal van wettelijke rechten toegekend gekregen. Een bekend voorbeeld is het spreekrecht. Dit recht stelt slachtoffers onder andere in staat zich uit te laten over de gevolgen die het misdrijf voor hen heeft gehad en de straf die volgens hen aan de dader zou moeten worden opgelegd. Deze juridische emancipatie van het slachtoffer is echter niet zonder problemen. De wetgever heeft de werkingssfeer van een aantal rechten bijvoorbeeld beperkt tot slachtoffers van bepaalde typen misdrijven en veel slachtoffers krijgen geen toegang tot hun rechten of worden belemmerd in de uitoefening en verwezenlijking van hun rechten.

In zijn inaugurele rede betoogt Maarten Kunst dat de victimologie de morele plicht heeft om de problemen die kleven aan slachtofferrechten goed te bestuderen.

Bekijk product

Top 5 meest bekeken


Multivariate analyse
 • C.C.J.H. Bijleveld, J.J.F. Commandeur en C.J.W. van den Berg
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
 • C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
Sociale media, delictgedrag & communicatie
 • Hans Moors, Ben Rovers en Nicole Bouman

Recent verschenen


Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit
 • Manja Abraham, Bram van Dijk, Daniel Hofstra en Toine Spapens
 • Verschenen: 8 september 2021
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
 • C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
 • Verschenen: 26 augustus 2021
Basisboek veiligheid en economie
 • J.H.A.M. Bergman
 • Verschenen: 24 augustus 2021
Multivariate analyse
 • C.C.J.H. Bijleveld, J.J.F. Commandeur en C.J.W. van den Berg
 • Verschenen: 10 augustus 2021
Los van het kwade geweten?
 • M.J.J. Kunst
 • Verschenen: 7 mei 2021


Bekijk al onze boeken

Verwacht


Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie
 • Marieke Winkler, Jan Willem Sap en Marijke Malsch
 • Verwacht: 7 oktober 2021
Jeugdstrafrecht
 • Ido Weijers
 • Verwacht: 15 oktober 2021
Handboek criminele carrières en interventies
 • Anne-Marie Slotboom, Victor van der Geest en Vere van Koppen
 • Verwacht: 1 februari 2022


Meer verwacht

Tijdschriften


Procedurele rechtvaardigheid in de strafrecht­keten
 • Uit: Tijdschrift voor Criminologie
 • Matthias van Hall, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan en Paul Nieuwbeerta
De Emmaüsgangers wordt ingepakt
 • Uit: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit
Bauhaus, moderniteit en de Unrechtstaat
 • Uit: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit
 • Martina Althoff
De betekenis van de verborgen kunst
 • Uit: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit
 • Marc Cools en Dina Siegel
Vernieling en plundering als iconoclasme en bron voor illegale handel in antiquiteiten
 • Uit: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit
 • Mathias Desmet


Bekijk al onze tijdschriften