Boomjuridisch

Uitgelicht


Commentaar & Context Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken.

Bekijk product
Huurder, verhuurder & recht in de praktijk

Huurder, verhuurder & recht in de praktijk is geschreven met het doel om studenten in het hoger onderwijs kennis te laten maken met de basisregels van het huurrecht. Allerlei voor de huurders en verhuurders belangrijke onderwerpen, waar veel huurders en verhuurders (vooral die van woonruimte) mee te maken hebben, komen in dit boek aan de orde.

Bekijk product

Top 5 meest bekeken


Constructief omgaan met conflicten en geschillen
 • Alain-Laurent Verbeke en Geert Vervaeke
Bestuursrecht 2
 • H.D. Tolsma en A.T. Marseille

Recent verschenen


Transparantie en openbaarheid
 • A.W.G.J. Buijze, A. Drahmann, C.J. Wolswinkel, N.N. Bontje en E.C. Pietermaat
 • Verschenen: 6 mei 2022
Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)
 • C.M. Grundmann - van de Krol
 • Verschenen: 2 mei 2022
Het Arubaans Burgerlijk Wetboek 2021 Boek 1: Personen- en familierecht
 • mr M.C. F. E. Gielen
 • Verschenen: 26 april 2022
Spreekt het recht tot iedereen?
 • Geerke van der Bruggen, Henk Pander Maat en Leonie van Lent
 • Verschenen: 25 april 2022
Commentaar & Context Wet open overheid
 • Mr. B.R. Boerboom, Mr. N.N. Bontje, Mr. I. Hasker, Dr. mr. J.P. Heinrich, Mr. E.C. Pietermaat, Mr. drs. F.J.H. van Tienen en Mr. D.I. van Weerden
 • Verschenen: 18 april 2022


Bekijk al onze boeken

Verwacht


Boom Basics Surinaams burgerlijk procesrecht
 • F.J.P. Lock
 • Verwacht: 30 mei 2022
Boom Basics Insolventierecht
 • Th.A. Pouw
 • Verwacht: 1 juni 2022
Handboek secretaris
 • E.M. Stevens-Fokkens
 • Verwacht: 1 juni 2022
Inleiding tot de rechtswetenschap
 • M. Klik
 • Verwacht: 30 juni 2022


Meer verwacht

Tijdschriften


De fractie als verlengstuk van een politieke vereniging
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Mr. K.H.M. de Roo en Mr. J. Nijland
Representativiteit onder de WAMCA
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Mr. drs. T.S.F. Hautvast
De eindrekening in Xeikon/Recalcico
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Mr. Ph.W. Schreurs en Drs. Ph.M. van Spaendonck
Het Sumal-arrest
 • Uit: Nederlands tijdschrift voor Europees recht
 • Mr. O.V. Korneeva en Mr. W. VerLoren van Themaat


Bekijk al onze tijdschriften