Boomjuridisch

Uitgelicht


Commentaar & Context Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken.

Bekijk product
Huurder, verhuurder & recht in de praktijk

Huurder, verhuurder & recht in de praktijk is geschreven met het doel om studenten in het hoger onderwijs kennis te laten maken met de basisregels van het huurrecht. Allerlei voor de huurders en verhuurders belangrijke onderwerpen, waar veel huurders en verhuurders (vooral die van woonruimte) mee te maken hebben, komen in dit boek aan de orde.

Bekijk product

Top 5 meest bekeken


Constructief omgaan met conflicten en geschillen
 • Alain-Laurent Verbeke en Geert Vervaeke
Bestuursrecht 2
 • H.D. Tolsma en A.T. Marseille

Recent verschenen


Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
 • Niels Achterberg, Jan Reinier van Angeren, Gerben Geilenkirchen, Erik Groenewolt, Tjebbe Harte, Hans Hilbers, Valérie van ’t Lam, Marieke du Manoir-Schutte, Rut Molenaar-Wingens en Laurens Westendorp
 • Verschenen: 22 juni 2022
Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
 • Verschenen: 13 juni 2022
Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen
 • R.C. Hartendorp, S.P.S. Haricharan en T. Lubbers
 • Verschenen: 8 juni 2022
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
 • Verschenen: 8 juni 2022


Bekijk al onze boeken

Verwacht


Inleiding tot de rechtswetenschap
 • M. Klik
 • Verwacht: 30 juni 2022
Boom Basics Surinaams burgerlijk procesrecht
 • F.J.P. Lock
 • Verwacht: 30 juni 2022
De advocatuur als onderneming
 • Han Mesters, W.J. Hengeveld, Marijn Rooymans, B.E.E. van Sytzama, H. Schuurman, M.J. Brouwer-'t Hart, A.M.M.J. Brueren, Anne-Laure Losseau, Floor Blindenbach, M.B.H.G. Hermkes-van Ham, E. Peeters, B. van Selm, M. Fornier, E.J. Weller, Annemiek Louwrier en S.M. van der Stoel
 • Verwacht: 30 juni 2022
Schadevaststelling in het geding
 • M.K.G. Tjepkema, G. van Rijssen en C.H. van Dijk
 • Verwacht: 4 juli 2022
De invloed van wetgeving op de procespraktijk
 • P.E. Ernste, F.F. Langemeijer en N.J. Schrijver
 • Verwacht: 4 juli 2022


Meer verwacht

Tijdschriften


De Hoge Raad en zijn ‘reservisten’
 • Uit: Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
 • Jan Vranken
Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling in civiele zaken
 • Uit: Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
 • Tom van Malssen
Arbitragerecht
 • Uit: Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
 • Margriet de Boer en Mirjam van de Hel-Koedoot
Iura novit curia en buitenlands recht
 • Uit: Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
 • Marek Zilinsky
Ook voor schoonmoeder geldt: ‘Eens gejubeld, blijft gejubeld!’
 • Uit: EstateTip Review
 • Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols


Bekijk al onze tijdschriften