Boomjuridisch

Uitgelicht


De zorgverzekering

De zorgverzekering en de Wet langdurige zorg een oerwoud van lastig te vinden regels en gebruiken? Niet in dit boek! Deze uitgave heeft een toegankelijke structuur  en is gericht op onderwerpen die van praktisch belang zijn voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden.
Er is aandacht voor gezichtspunten voor te nemen beslissingen, praktijkvoorbeelden, toekomstige ontwikkelingen en bronnen voor verdieping en verdere toepassing. Een schat aan feitelijke en juridische informatie die niet eerder zo vergaard, geordend en toegankelijk gemaakt is.

Bekijk product
Seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen de gemeenschap van Jehova’s getuigen

Dit onderzoek richt zich op de invloed die patronen, regels, gebruiken en structuren van de gemeenschap van de Jehova’s getuigen in Nederland hebben op de omgang met en de aangiftebereidheid van (vermeend) seksueel misbruik. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de omgang met het misbruik maakt dat slachtoffers of vermeende slachtoffers in de gemeenschap van Jehova’s getuigen zich onvoldoende erkend en ondersteund voelen. 

Bekijk product

Top 5 best verkocht


Erfrecht in het IPR
 • Prof. mr. A.L.G.A. Stille
Vastgoedtransacties
 • H.W. Heyman, S.E. Bartels en V. Tweehuysen
Wet arbeidsmarkt in balans
 • Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds

Recent verschenen


Ondernemingsrecht begrepen
 • P.W. Enthoven en Nynke van der Schaaf
 • Verschenen: 14 februari 2020
Private eigendom, publieke macht
 • Rutger Claassen
 • Verschenen: 10 februari 2020
Wetgeving belastingrecht 2020
 • Prof. mr. dr. J.P. Boer en Mr. L.J.A. Pieterse
 • Verschenen: 10 februari 2020
Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI
 • Mr. C.A. Alberdingk Thijm, Mr. A.G.F. Ancery, Mr. L.M. van den Berg, Mr. J.J. Dammingh, Mr. drs. F.J.P. Lock, Mr. dr. P. Sluijter, Mr. D. Visser en Mr. Y.A. Wehrmeijer
 • Verschenen: 4 februari 2020


Bekijk al onze boeken

Verwacht


Vademecum Advocatuur 2020
 • Verwacht: 20 februari 2020
Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie
 • prof. mr. E. Bauw, mr. J. Biezenaar en mr. J. van Mourik
 • Verwacht: 27 februari 2020
Staatsrecht begrepen
 • A.W. Heringa
 • Verwacht: 2 maart 2020
Arbeidsrecht in modellen
 • mr. Bob de Bruijn, mr. Koos Janssens, mr. Ilse Kersten, mr. Marlies Kruit, mr. Henriette Meerman, mr. Alex Olsthoorn, mr. Dymphy Schuurman en mr. Ingetje Wielenga
 • Verwacht: 4 maart 2020
Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG
 • J.M.A. Berkvens en C.M. Jakimowicz
 • Verwacht: 10 maart 2020

Tijdschriften


De WHOA als instrument voor (grensoverschrijdende) groepsherstructureringen
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Mr. S.C. Pepels
Medezeggenschap bij de overheid anno 2020
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Mr. K.M.J.R. Maessen
Het toepasselijk recht op gebundelde kartelschadeclaims
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Mr. dr. L.M. van Bochove
Artikel 12 SW 1956; wel of geen volledige aftrek voor de erfbelasting (II)
 • Uit: EstateTip Review
 • Prof. mr. dr. W. Burgerhart
NTS 2020/14
 • Uit: Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht


Bekijk al onze tijdschriften