Boomjuridisch

Uitgelicht


Commentaar & Context Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken.

Bekijk product
Huurder, verhuurder & recht in de praktijk

Huurder, verhuurder & recht in de praktijk is geschreven met het doel om studenten in het hoger onderwijs kennis te laten maken met de basisregels van het huurrecht. Allerlei voor de huurders en verhuurders belangrijke onderwerpen, waar veel huurders en verhuurders (vooral die van woonruimte) mee te maken hebben, komen in dit boek aan de orde.

Bekijk product

Top 5 meest bekeken


Constructief omgaan met conflicten en geschillen
 • Alain-Laurent Verbeke en Geert Vervaeke
Bestuursrecht 2
 • H.D. Tolsma en A.T. Marseille

Recent verschenen


Transitie en arbeid
 • D.M. Samsom, C.E.G. van Gennep, L. van den Berg, W.A. Faas, A.M.L. Goossens, M. de Kleine, W.L. Roozendaal, E.B. Wits, P. Kruit, B. Schouten, N. Jansen, R.D. Poelstra, E. Verhulp, P.Th. Sick, W.J.J. Wetzels, D.M.A. Bij de Vaate, C. van den Bor, W.H.A.C.M. Bouwens, J.H. Even, J.P. Vos, M.S. Wirtz, E. de Wind en B.J. Maes
 • Verschenen: 6 januari 2023
Privacyrecht begrepen
 • V.I. Laan
 • Verschenen: 2 januari 2023
Socialezekerheidsrecht in kort bestek
 • S. Klosse en G. Vonk
 • Verschenen: 2 januari 2023
Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 4)
 • C.M. Grundmann - van de Krol
 • Verschenen: 19 december 2022
Recht in de marge
 • M. Vols
 • Verschenen: 16 december 2022


Bekijk al onze boeken

Verwacht


Regelingen voor collectieve schade
 • Christiaan Ruppert
 • Verwacht: 6 februari 2023
Waar blijft de tijd?
 • H. de Hek, T. Hartlief, O.L. Nunes, M. Kerkhof en Chr.H. van Dijk
 • Verwacht: 14 februari 2023
Schrijven in de rechtspraktijk
 • J.M. Gerlofs en J.G. Valbracht
 • Verwacht: 15 februari 2023
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • J.H.G. van den Broek
 • Verwacht: 20 februari 2023
Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • J.H.G. van den Broek
 • Verwacht: 20 februari 2023


Meer verwacht

Tijdschriften


Experimental Insight Into the Fair Process Effect and Its Boundary Conditions
 • Uit: Erasmus Law Review
 • Lisa Ansems, Kees van den Bos en Elaine Mak
Sociale media en het medisch tuchtrecht: van casuïstische lessen naar praktische vuistregels
 • Uit: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Mr. drs. S.A. Pronk, Mr. dr. M.M. ten Hoopen, Dr. S.L. Gorter, Prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst en Prof. dr. W.N.K.A. van Mook


Bekijk al onze tijdschriften