Boom Basics Privacyrecht

Boom Basics Privacyrecht
 • Auteur(s): mr V.I. Laan
 • Redactie: T. Hartlief, A.W. Heringa en C.H.J. Jansen
 • ISBN Boek: 978-94-6290-599-3, 1e druk
 • Jaar van uitgave: 2019
 • Bekijk alle specificaties
€ 13,95
Product is op voorraad
Levertijd 1 - 3 dagen (Nederland)
Vraag een gratis docentexemplaar aan.
Aanvragen
 • Gratis verzending vanaf € 50
 • 14 dagen bedenktijd
 • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

Auteur mr. Vonne Laan is een van de sprekers op het Dataprotectie & Privacycongres dat plaatsvindt op 14 en 15 november a.s. in Utrecht. Klik hier voor meer informatie over het congres.

Privacyrecht wordt gebruikt als overkoepelende term voor regels die op enigerlei wijze raken aan de persoonlijke levenssfeer van individuen. De basis voor deze regels is neergelegd in internationale verdragen, EU-recht en de Nederlandse Grondwet.
   
Deze Boom Basics gaat hoofdzakelijk in op een specifiek onderdeel hiervan: de regels inzake persoonsgegevensbescherming zoals zij gelden binnen Nederland op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Wetten en verdragen die specifiek relevant zijn voor het ontstaan van de AVG en UAVG worden in deel 1 genoemd. Andere privacyregels blijven buiten beschouwing, zoals op het gebied van cookies, direct marketing en de privacyregels die gelden voor politie en justitie in de uitoefening van hun taken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen. Ook privacyregels uit andere sectorspecifieke wetgeving – zoals wetgeving met betrekking tot het sociaal domein, de gezondheidszorg of het onderwijs – blijven hier buiten beschouwing.
   
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar

Productspecificaties

Auteur(s) mr V.I. Laan
Redactie T. Hartlief, A.W. Heringa en C.H.J. Jansen
ISBN Boek 978-94-6290-599-3,1e druk
Verschenen 28 augustus 2019
Aantal pagina's 299 pagina's
Reeks Boom Basics
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Algemeen
Taal Nederlands

Ook interessant

Preadviezen 2019
 • Evelyne Terryn, Vanessa Mak, Joachim Meese, Frits Posthumus, Frederik Vandendriessche, Brecht Warnez, Jan van der Grinten en Jon Schilder
Toegang tot recht
 • D.J.B. de Wolff
Naar een nabijheidsrechter?
 • E. Bauw, S. Voet, E.G.D. van Dongen, J. van Mourik en M.A. Simon Thomas
Bajesboek
 • Gerard de Jonge, Hettie Cremers en Judith Serrarens