Commentaar & Context Omgevingsbesluit

Commentaar & Context Omgevingsbesluit
 • Het Omgevingsbesluit becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht
 • Auteur(s): J.H.G. van den Broek
 • ISBN Boek: 978-94-6212-724-1, 2e druk
 • ISBN E-Book: 978-94-0011-185-1, 2e druk
 • Jaar van uitgave: 2023
 • Bekijk alle specificaties
ca. € 125,00
Dit is een vooraankondiging
Definitieve prijs kan verschillen
Verschijnt 10 april 2023
ca. € 125,00
Dit is een vooraankondiging
Definitieve prijs kan verschillen
Verschijnt 10 april 2023
 • Gratis verzending vanaf € 50
 • 14 dagen bedenktijd
 • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

Op 1 januari 2024 moet de Omgevingswet in werking treden. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Omgevingsbesluit bevat procedureregels over omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening, programma’s, projectbesluit, meldingen, maatwerkvoorschriften en omgevingsvergunningen. Ook is hierin te lezen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor het verlenen van een omgevingsvergunning en welk bestuursorgaan advies mag geven of advies met instemming.

Het Omgevingsbesluit kent verder regels over de gedoogplichtbeschikking, milieueffectrapportage, handhaving, uitvoering, elektronisch verkeer en omgevingsdocumenten.

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten kunnen zich met deze uitgave voorbereiden op de nieuwe wet. Elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld.

Informatie over de auteur(s)

Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, lid van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet, die het kabinet adviseert over de stelselherziening, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, lid van de redactieraad Bouwrecht, hoofddocent Omgevingsrecht en Sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging SSR.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) J.H.G. van den Broek
ISBN Boek 978-94-6212-724-1,2e druk
ISBN E-Book 978-94-0011-185-1,2e druk
Verwacht 10 april 2023
Aantal pagina's 507 pagina's
Reeks Commentaar & Context
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Omgevingsrecht
Taal Nederlands

Ook interessant

De Omgevingswet
 • J.H.G. van den Broek
Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet
 • Mr. W.J. Wensink, Prof. mr. H.J.M. Havekes en Mr. P.J. de Putter
Milieurecht in transitie
 • Natasja Teesing
Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
 • Niels Achterberg, Jan Reinier van Angeren, Gerben Geilenkirchen, Erik Groenewolt, Tjebbe Harte, Hans Hilbers, Valérie van ’t Lam, Marieke du Manoir-Schutte, Rut Molenaar-Wingens en Laurens Westendorp