Commentaar & Context Omgevingswet

Commentaar & Context Omgevingswet
 • De Omgevingswet, inclusief invoeringswet, aanvullingswetten en andere wijzigingen, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht
 • Auteur(s): Mr. dr. J.H.G. van den Broek
 • ISBN Boek: 978-94-6236-945-0, 1e druk
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-376-8, 1e druk
 • Jaar van uitgave: 2022
 • Bekijk alle specificaties
€ 142,00
Product is op voorraad
Levertijd 1 - 3 werkdagen (Nederland)
Wegens drukte bij onze leveranciers en vervoerders kunnen bestellingen een langere levertijd hebben. Onze excuses.
€ 142,00
Direct leverbaar
 • Gratis verzending vanaf € 50
 • 14 dagen bedenktijd
 • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

De Omgevingswet (OW), inclusief invoeringswet en aanvullingswetten, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht.

Op 1 juli 2022 moet de Omgevingswet in werking treden. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten zullen zich willen of moeten voorbereiden op deze nieuwe wet. Deze uitgave bevat niet alleen een schat aan informatie, maar bespaart hen veel zoekwerk en dus tijd, omdat elk artikel is voorzien van een parlementaire
toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld. 
 
De Omgevingswet vervangt 26 wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Crisis- en herstelwet, en grote delen van de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de Woningwet. De Omgevingswet bevat regels over zorgplichten, taken en bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, omgevingswaarden, instructieregels en instructies, omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen, rijksregels, omgevingsvergunningen, projectbesluiten, gedoogplichten, nadeelcompensatie, financiële aspecten, instrumenten voor grondeigendom, procedures, milieueffectrapportage, handhaving, toezicht en strafbaarstelling, digitalisering, experimenten, publieksparticipatie en overgangsrecht. 
  
In deze uitgave is de Omgevingswet helemaal up-to-date met alle wijzingen en aanvullingen als gevolg van de Invoeringswet, vier aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom (voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil en kostenverhaal), de Spoedwet aanpak stikstof, de Wet elektronische publicaties, de Verzamelwet IenW 2019, de Verzamelwet LNV 2021, de Wet elektronische publicaties, de Wet Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht, de Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Ook verschenen:
Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Informatie over de auteur(s)

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radboud Universiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van Omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO‑NCW en MKB-Nederland in Den Haag, lid van de Commissie Nijpels en van de Commissie Klavers, die het kabinet adviseerden over de stelselherziening, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, lid van de redactieraad Bouwrecht, hoofddocent Omgevingsrecht en Sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging SSR.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) Mr. dr. J.H.G. van den Broek
ISBN Boek 978-94-6236-945-0,1e druk
ISBN E-Book 978-94-6094-376-8,1e druk
Verschenen 29 november 2021
Aantal pagina's 950 pagina's
Reeks Commentaar & Context
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Omgevingsrecht
Taal Nederlands

Ook interessant

Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
 • Niels Achterberg, Jan Reinier van Angeren, Gerben Geilenkirchen, Erik Groenewolt, Tjebbe Harte, Hans Hilbers, Valérie van ’t Lam, Marieke du Manoir-Schutte, Rut Molenaar-Wingens en Laurens Westendorp
Tekstuitgave Omgevingswet
 • J.H.G. van den Broek
De Omgevingswet
 • J.H.G. van den Broek