Commentaar & Context Omgevingswet

Commentaar & Context Omgevingswet
  • De Omgevingswet, inclusief invoeringswet, aanvullingswetten en andere wijzigingen, becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht
  • Auteur(s): Mr. dr. J.H.G. van den Broek
  • ISBN Boek: 978-94-6212-718-0, 2e druk
  • ISBN E-Book: 978-94-0011-177-6, 2e druk
  • Jaar van uitgave: 2023
  • Bekijk alle specificaties

Downloads

Inhoudsopgave
€ 142,00
Product is op voorraad
Levertijd 1 - 3 werkdagen (Nederland)
Wegens drukte bij onze leveranciers en vervoerders kunnen bestellingen een langere levertijd hebben. Onze excuses.
€ 142,00
Direct leverbaar
  • Gratis verzending vanaf € 50
  • 14 dagen bedenktijd
  • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

Op 1 januari 2024 moet de Omgevingswet in werking treden. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten zullen zich willen of moeten voorbereiden op deze nieuwe wet. Deze uitgave bevat niet alleen een schat aan informatie, maar bespaart hen veel zoekwerk en dus tijd, omdat elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat ‘de wetgever’ heeft bedoeld.

De Omgevingswet vervangt 26 wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet natuurbescherming, de Crisis- en herstelwet, en grote delen van de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de Woningwet.

De Omgevingswet bevat regels over zorgplichten, taken en bevoegdheden van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, omgevingswaarden, instructieregels en instructies, omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen, rijksregels, omgevingsvergunningen, projectbesluiten, gedoogplichten, nadeelcompensatie, financiële aspecten, instrumenten voor grondeigendom, procedures, milieueffectrapportage, handhaving, toezicht en strafbaarstelling, digitalisering, experimenten, publieksparticipatie en overgangsrecht.

In deze uitgave is de Omgevingswet helemaal up-to-date met alle wijzingen en aanvullingen als gevolg van de Invoeringswet, vier aanvullingswetten voor bodem, geluid, natuur en grondeigendom (voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, kavelruil en kostenverhaal), de Spoedwet aanpak stikstof, de Wet elektronische publicaties, de Verzamelwet IenW 2019, de Verzamelwet LNV 2021, de Wet Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht, de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, de Wet open overheid, de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de concept-Verzamelwet Omgevingswet 20xx.

Informatie over de auteur(s)

Jan van den Broek bezocht Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther, studeerde rechten aan de Radboud Universiteit en promoveerde in Maastricht op het onderwerp Bundeling van Omgevingsrecht. Hij is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, lid van de redactieraad Bouwrecht, hoofddocent Omgevingsrecht bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en was lid van de Commissie Nijpels en van de Commissie Klavers, die het kabinet adviseerden over de stelselherziening.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) Mr. dr. J.H.G. van den Broek
ISBN Boek 978-94-6212-718-0,2e druk
ISBN E-Book 978-94-0011-177-6,2e druk
Verschenen 15 februari 2023
Aantal pagina's 987 pagina's
Reeks Commentaar & Context
Merk Boom juridisch
Taal Nederlands