De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief

De strafmaat voor jeugdige daders van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven in internationaal perspectief
  • Auteur(s): J.J. Asscher, Y.N. van den Brink, H.E. Creemers, E. Huls, E.K. van Logchem, N. Lynch en S.E. Rap
  • ISBN Boek: 978-94-6290-943-4, 1e druk
  • ISBN E-Book: 978-90-8974-517-0, 1e druk
  • Jaar van uitgave: 2021
  • Bekijk alle specificaties

Downloads

Inhoudsopgave
€ 52,50
Product is op voorraad
Levertijd 1 - 3 dagen (Nederland)
ca. € 52,50
Dit is een vooraankondiging
Definitieve prijs kan verschillen
Verschijnt 4 maart 2021
  • Gratis verzending vanaf € 50
  • 14 dagen bedenktijd
  • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

De sanctionering van jeugdigen die zich schuldig maken aan een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf is in Nederland al langere tijd onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke sancties Nederland en andere Europese landen – België (Vlaanderen), Duitsland, Engeland en Wales, Ierland en Zweden – hanteren voor minderjarigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) die een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf hebben gepleegd. Ook wordt onderzocht wat de effectiviteit van deze sancties is en hoe de diverse sanctiestelsels zich verhouden tot internationale en Europese kinder- en mensenrechten. Vervolgens wordt gereflecteerd op de vraag in hoeverre de bevindingen van dit onderzoek aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse strafrechtelijke aanpak van jeugdigen die worden veroordeeld voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Uiteindelijk resulteert het onderzoek in een aantal concrete aandachtspunten voor wetgeving en beleid en suggesties voor ver volgonderzoek die de wetgever en beleidsmakers beogen te ondersteunen bij het maken van goed geïnformeerde, weloverwogen en wetenschappelijk onderbouwde beslissingen omtrent dit vraagstuk. Hiermee legt dit onderzoek een belangrijke wetenschappelijke basis voor het ontwikkelen van een effectief en kinder- en mensenrechtenconform sanctiestelsel voor jeugdigen die zich schuldig maken aan een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf in Nederland en daarbuiten.

Informatie over de auteur(s)

Prof. dr. Jessica Asscher is hoogleraar Forensische Orthopedagogiek aan Universiteit Utrecht en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam.

Mr. dr. Yannick van den Brink is universitair docent Jeugdrecht en Strafrecht aan de Universiteit Leiden en is als NWO Rubicon Research Fellow verbonden aan de University of Cambridge, Institute of Criminology (Verenigd Koninkrijk).

Dr. Hanneke Creemers is psycholoog en werkzaam als universitair docent Forensische Orthopedagogiek bij de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Mr. Eva Huls is zelfstandig onderzoeker/adviseur op het gebied van het jeugdrecht en heeft onderhavig onderzoek uitgevoerd vanuit haar onderzoeksaanstelling aan de Universiteit Utrecht.

Rick van Logchem BSc is onderzoeksassistent aan de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Nessa Lynch is Associate Professor of Law aan de Victoria University of Wellington (Nieuw-Zeeland) en gespecialiseerd in (jeugd)strafrecht en kinder- en mensenrechten.

Dr. Stephanie Rap is universitair docent Kinderrechten bij de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) J.J. Asscher, Y.N. van den Brink, H.E. Creemers, E. Huls, E.K. van Logchem, N. Lynch en S.E. Rap
ISBN Boek 978-94-6290-943-4,1e druk
ISBN E-Book 978-90-8974-517-0,1e druk
Verschenen 4 maart 2021
Aantal pagina's 338 pagina's
Reeks E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Strafrecht
Taal Nederlands

Ook interessant