De weg naar het civiele vonnis

De weg naar het civiele vonnis
€ 45,00
Product is op voorraad
Levertijd 1 - 3 dagen (Nederland)
Vraag een gratis docentexemplaar aan.
Aanvragen
  • Gratis verzending vanaf € 50
  • 14 dagen bedenktijd
  • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

Dit boek volgt, stapsgewijs, de weg die de civiele rechter aflegt om tot een gemotiveerd vonnis te komen. Omdat feiten het fundament van zijn beslissing vormen, staan de weerbarstige leerstukken van stellen, betwisten, bewijzen en beoordelen van feiten centraal. De huidige betekenis van vage klassieke begrippen als partijautonomie en lijdelijkheid wordt helder uiteengezet. Een goed begrip daarvan is nodig om de rol van de rechter ten aanzien van de ingestelde vordering te begrijpen. Het proces van rechtsvinding op weg naar de beslissing wordt toegelicht aan de hand van het redeneermodel van de rechter: het syllogisme.

De besproken onderwerpen worden in verband gebracht met de taak van de rechter om de procedure voortvarend en doelmatig te laten verlopen: welke eisen mag hij stellen aan de informatieverplichtingen van partijen; hoe kan hij uitdrukking geven aan zijn regiefunctie voorafgaand aan en tijdens de mondelinge behandeling; welke rol mag hij ten aanzien van de feitelijke grondslag vervullen? Daarbij hoort ook enige aandacht voor mogelijke belangenconflicten, zoals waarheidsvinding tegenover snelheid.

Het is enerzijds een procesrechtelijk diepgravend handboek, met aandacht voor de theorie, en anderzijds praktijkgericht, vanwege de vele voorbeelden, casus en jurisprudentieverwijzingen. Daarom is het niet alleen voor (beginnende) rechters maar ook voor advocaten en andere procesdeelnemers relevant. Het boek is volledig geactualiseerd. Het sinds 3 juni 2019 weer bestaande uniforme burgerlijke procesrecht (Spoedwet KEI) en het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (18 juni 2020) zijn verdisconteerd.

Informatie over de auteur(s)

Margreet Ahsmann is meer dan 25 jaar als rechter in de eerste aanleg werkzaam, publiceert regelmatig over procesrechtelijke onderwerpen en geeft cursussen aan rechters en advocaten. Haar wetenschappelijke belangstelling mondde in 2011 uit in haar aanstelling als bijzonder hoogleraar Rechtspleging in Leiden.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) Margreet Ahsmann
ISBN Boek 978-94-6290-168-1,2e druk
Verschenen 20 oktober 2020
Aantal pagina's 429 pagina's
Geschikt voor Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Reeks Boom Juridische studieboeken
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Burgerlijk (proces)recht
Taal Nederlands

Ook interessant

De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao
  • C.M. Sandelowsky-Bosman, T. Liefaard, S.E. Rap en F.A.N.J. Goudappel
Cum Suis
  • M.P. Sombroek- van Doorm, W.H. van Boom, A. Ellian en J.P. van der Leun
Belangenrijk burgerlijk recht
  • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek - Bart en I. Tillema
De invloed van Europa op ons procesrecht
  • P.M.M. van der Grinten, M.M.C. van de Moosdijk, C.A.H.M. ten Dam, F.E. Vermeulen en J.W. Hoekzema
Letselschade verzekerd
  • A.J. Verheij en H. Vorsselman