De weg naar het civiele vonnis

De weg naar het civiele vonnis
ca. € 63,00
Dit is een vooraankondiging
Definitieve prijs kan verschillen
Verschijnt
Vraag een gratis docentexemplaar aan.
Aanvragen
  • Gratis verzending vanaf € 50
  • 14 dagen bedenktijd
  • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

Centraal in dit boek staat de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering loopt als een rode draad door het boek. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader. Het is een praktijkgericht boek dat beoogt op systematische wijze het alledaagse (ambachtelijke) werk van de civiele rechter helder in kaart te brengen, waarbij het denkkader dat hij toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis centraal staat.

Het boek is primair bedoeld voor een ieder die een vonnis moet (leren) schrijven. Stapsgewijs wordt besproken hoe de rechter tot een eindvonnis komt of juist tot een tussenvonnis; wanneer hij verplicht is de rechtsgronden aan te vullen of juist doet aan verboden aanvulling van (rechts)feiten, welke regels een rol spelen bij de bewijswaardering, enzovoort. Maar ook advocaten en andere procesdeelnemers kunnen hun voordeel doen met dit boek. Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht - wanneer bijvoorbeeld oordeelt hij dat er (on)voldoende is gesteld of wanneer spreekt hij een ‘voorshands oordeel’ uit - kunnen zij doelmatiger procederen.

Dit boek is gemaakt in opdracht van het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). In het boek staat vermeld dat er digitale dossiers beschikbaar zijn bij het boek. Dit materiaal is echter alleen beschikbaar voor cursisten van het SSR. 

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) M.J.A.M. Ahsmann
ISBN Boek 978-94-6290-168-1,2e druk
Geschikt voor Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Burgerlijk (proces)recht
Taal Nederlands

Ook interessant

Privaatrecht en markt
  • W.H. van Boom
Geen loterij zonder nieten
  • C.M.D.S. Pavillon
Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie
  • prof. mr. E. Bauw, mr. J. Biezenaar en mr. J. van Mourik
Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI
  • Mr. C.A. Alberdingk Thijm, Mr. A.G.F. Ancery, Mr. L.M. van den Berg, Mr. J.J. Dammingh, Mr. drs. F.J.P. Lock, Mr. dr. P. Sluijter, Mr. D. Visser en Mr. Y.A. Wehrmeijer