Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)
 • Deel I - Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving
 • Auteur(s): C.M. Grundmann - van de Krol en I. van der Klooster
 • ISBN Boek: 978-90-8974-950-5, 5e druk
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-075-4, 5e druk
 • Jaar van uitgave: 2019
 • Bekijk alle specificaties
€ 96,50
Product is op voorraad
Levertijd 1 - 3 dagen (Nederland)
Wegens drukte in onze webshop en bij vervoerders kunnen bestellingen een langere levertijd hebben. Onze excuses.
€ 96,50
Direct leverbaar
Vraag een gratis docentexemplaar aan.
Aanvragen
 • Gratis verzending vanaf € 50
 • 14 dagen bedenktijd
 • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

In Koersen door de Wet op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel I – Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving. Die onderwerpen zijn aan de hand van de ontwikkelingen van de afgelopen acht jaar geactualiseerd en uitgebreid, ook met nog niet in de vierde druk opgenomen onderwerpen. Deel I van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is een zelfstandig geheel dat complementair is aan de andere thematische delen, zoals het reeds verschenen Deel III, dat betrekking heeft op beleggingsinstellingen en icbe’s.

Deel I bestaat uit acht hoofdstukken. Hoofdstuk 1 schetst de historische achtergrond van het Nederlandse financieel toezichtrecht, terwijl Hoofdstuk 2 een overzicht geeft van de Europese wet- en regelgeving die de inhoud van de Wft steeds meer bepaalt. Hierin komen de Europese ontwikkelingen in het materiële recht aan de orde, onderverdeeld in de periode voor de totstandkoming van het Financieel Actie Plan (‘FSAP’), de periode van het FSAP, de post-FSAP en de totstandkoming van de kapitaalmarktunie (‘CMU’). Hoofdstuk 3 behandelt de Europese wetgevingstechniek en de Europese toezichtstructuur (het Europese systeem voor financieel toezicht: ‘ESFS’), die (in)direct doorwerkt in de Wft met name door de bevoegdheden die de drie sectorale ESA’s hebben, evenals de Bankenunie met een belangrijke rol voor de ECB. Hoofdstuk 4 betreft de Wft: de opbouw, de onderwerpen die de Wft bestrijkt, de doelstellingen,
de territoriale reikwijdte en de civielrechtelijke aspecten. Hoofdstuk 5 is gewijd aan het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wft gestelde regels en van Europese verordeningen: de instanties die belast zijn met het toezicht en hun toezichtbevoegdheden. Hoofdstuk 6 is een logisch vervolg op hoofdstuk 5: de handhaving en het handhavingsinstrumentarium dat de toezichthouders ten dienste staat. De nationale en internationale samenwerking tussen de Nederlandse toezichthouders onderling en tussen de Nederlandse toezichthouders met buitenlandse toezichthoudende instanties vormen het onderwerp van hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8, ten slotte, betreft de toekomst van de Wft.

Doelgroep

Deze uitgave is geschikt voor ondernemingsrechtjuristen, bank- en effectenrechtjuristen en studenten in het masteronderwijs.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) C.M. Grundmann - van de Krol en I. van der Klooster
ISBN Boek 978-90-8974-950-5,5e druk
ISBN E-Book 978-94-6274-075-4,5e druk
Verschenen 12 maart 2019
Aantal pagina's 548 pagina's
Geschikt voor Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Reeks Boom Masterreeks
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Ondernemingsrecht, Financieel recht
Taal Nederlands

Ook interessant

Inleiding personenvennootschappen
 • J.J.A. Hamers en L.P.W. van Vliet
COVID-19 als stresstest voor het insolventierecht
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
Financiële wet- en regelgeving
 • De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS)
Boom Basics Mededingingsrecht
 • M.S.E. Herz en J. Lindeboom