Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 2)
  • Effectenuitgevende instellingen
  • Auteur(s): Christel Grundmann - van de Krol en Ingrid van der Klooster
  • ISBN Boek: 978-94-6290-636-5, 5e druk
  • Jaar van uitgave: 2019
  • Bekijk alle specificaties
ca. € 85,00
Dit is een vooraankondiging
Definitieve prijs kan verschillen
Verschijnt 24 oktober 2019
Vraag een gratis docentexemplaar aan.
Aanvragen
  • Gratis verzending vanaf € 50
  • 14 dagen bedenktijd
  • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

In Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel II: Effectenuitgevende instellingen. De desbetreffende onderwerpen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds het verschijnen van het boek uit 2012 grondig geactualiseerd en uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen. Deel II van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is, evenals het reeds verschenen Deel III, dat betrekking heeft op beleggingsinstellingen en icbe’s, en het recent verschenen Deel I over de algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving, een zelfstandig geheel dat complementair is aan de andere twee delen en de nog te verschijnen nieuwe Delen IV (beleggingsondernemingen) en Deel V (banken).

Deel II bestaat uit zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk met onder meer de voor Deel II belangrijke begrippen. Hoofdstuk 2 bevat een uitgebreide behandeling van de Prospectusverordening 2017 die in juli 2019 in de gehele EU in werking treedt en betrekking heeft op de aanbieding van effecten aan het publiek en de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt. Hoofdstuk 3 ziet op de regels waaraan Euronext bij de toelating van effecten en die waaraan de effectenuitgevende instelling onderworpen zijn. De informatieplichten en de meldingsplichten voor effectenuitgevende instellingen en haar aandeelhouders zijn ondergebracht in de Hoofdstukken 4 en 5 inclusief dat onderdeel van de Richtlijn aandeelhoudersrechten dat een plaats heeft gekregen in de Wft en in juni 2019 inwerking zal treden. De diverse regels voortvloeiend uit de Verordening marktmisbruik is het onderwerp van Hoofdstuk 6, toegespitst op de effectenuitgevende instelling en de bij haar werkzame personen. Tot slot, Hoofdstuk 7  waarin de regels inzake het openbare bod aan bod komen.  

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar

Productspecificaties

Auteur(s) Christel Grundmann - van de Krol en Ingrid van der Klooster
ISBN Boek 978-94-6290-636-5,5e druk
Verwacht 24 oktober 2019
Aantal pagina's 540 pagina's
Reeks Boom Masterreeks
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Financieel recht
Taal Nederlands

Ook interessant

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 1)
  • Christel Grundmann - van de Krol en Ingrid van der Klooster
Werkboek WWFT / AML Practice Guide
  • Mr. dr. B. Snijder-Kuipers e.a.