Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht

Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht
  • Personenvennootschappen naar het recht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
  • Auteur(s): J.J.A. Hamers
  • ISBN Boek: 978-94-6290-977-9, 2e druk
  • Jaar van uitgave: 2021
  • Bekijk alle specificaties
€ 45,50
Product is op voorraad
Levertijd 1 - 3 werkdagen (Nederland)
Wegens drukte bij onze leveranciers en vervoerders kunnen bestellingen een langere levertijd hebben. Onze excuses.

Deze titel is online beschikbaar met een licentie van 18 maanden. U ontvangt een e-mail met een activatiecode en de URL waar u een account aanmaakt om de titel online te lezen.

€ 31,85
Direct leverbaar
Vraag een gratis docentexemplaar aan.
Aanvragen

Volledige beschrijving

De aanleiding voor het verschijnen van deze uitgave is de inwerkingtreding van de dertiende titel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (Personenvennootschap). In Curaçao en Sint Maarten geldt sinds enkele jaren een personenvennootschapsrecht dat, evenals het in Aruba ingevoerde personenvennootschapsrecht, is gebaseerd op het Nederlandse wetsvoorstel dat in 2011 werd ingetrokken, het Ontwerp Maeijer. In dit boek wordt het nieuwe Arubaanse personenvennootschapsrecht beschreven en toegelicht. Afwijkingen ten opzichte van het recht van Curaçao en Sint Maarten worden aangegeven.

Ten gevolge van de invoering van titel 7.13 BWA beschikken het Arubaanse recht en de Arubaanse praktijk over een set moderne regels waarin dogmatiek en jurisprudentie hand in hand gaan. Met deze regeling wordt het oude en vergeelde personenvennootschapsrecht, dat verdeeld was over het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel, gemoderniseerd, wordt het geldende recht gecodificeerd en wordt verheldering gebracht ten aanzien van vraagstukken waarover geen rechtspraak van de Hoge Raad bestond en waarover de literatuur verdeeld was. De regeling bevat belangrijke vernieuwingen, waaronder de opheffing van het verschil tussen beroep en bedrijf, de daaruit voortvloeiende uitbreiding van de aansprakelijkheid van maten in de openbare maatschap, en de mogelijkheid tot omzetting van een openbare personenvennootschap in een naamloze vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Voor de samenstelling van dit boek, waarvan het manuscript op 30 juni 2021 werd afgesloten, werd mede gebruikgemaakt van de tekst van de derde druk van J.J.A. Hamers en L.P.W. van Vliet, Inleiding personenvennootschappen, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2007. Het kwam met name tot stand ten behoeve van het onderwijs in het vak Inleiding Arubaans ondernemings- en faillissementsrecht aan de Universiteit van Aruba.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) J.J.A. Hamers
ISBN Boek 978-94-6290-977-9,2e druk
Verschenen 7 oktober 2021
Aantal pagina's 224 pagina's
Reeks Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Ondernemingsrecht
Taal Nederlands

Ook interessant

Vennootschapsbelasting
  • W.R. Kooiman, C.J. van Hoek en F.A. Spiekerman
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
  • R. Westra en G.W. de Ruiter
Handboek secretaris
  • E.M. Stevens-Fokkens
Ondernemingsrecht begrepen
  • P.W. Enthoven en N. van der Schaaf
Boom Basics Vereniging en stichting
  • J.J.A. Hamers en C.A. Schwarz