Strafrecht, psychiatrie en de menselijke conditie

Strafrecht, psychiatrie en de menselijke conditie
 • Bespiegelingen van Antoine Mooij over menselijke verantwoordelijkheid en de waarden van de moderniteit
 • Auteur(s): Antoine Mooij
 • Redactie: Ferry de Jong
 • ISBN Boek: 978-94-6212-659-6, 1e druk
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-463-9, 1e druk
 • Jaar van uitgave: 2022
 • Bekijk alle specificaties
ca. € 65,00
Dit is een vooraankondiging
Definitieve prijs kan verschillen
Verschijnt 15 februari 2022
ca. € 65,00
Dit is een vooraankondiging
Definitieve prijs kan verschillen
Verschijnt 15 februari 2022
 • Gratis verzending vanaf € 50
 • 14 dagen bedenktijd
 • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

De mens is een gespleten wezen. Sinds de moderniteit kan de mens zich niet langer schikken naar een algemeen geldig geachte, goddelijke of natuurlijke orde. De moderniteit heeft de mens op zichzelf teruggeworpen en precies daardoor geconstitueerd als autonoom subject dat zélf verantwoordelijk is voor het beeld dat het zich van de werkelijkheid vormt en voor de vormgeving van het eigen leven. Intussen kenmerkt onze laatmoderne samenleving zich door een sterke en eenzijdige gerichtheid op de instrumentele beheersing van de werkelijkheid. Die gerichtheid manifesteert zich ook binnen het strafrecht. In het risicostrafrecht tekent zich een tendens af tot reductie van de delinquent tot het gevaar dat op grond van uitwendige maatstaven wordt verondersteld van hem uit te gaan. De aan de moderniteit ten grondslag liggende waardenoriëntatie lijkt daarmee uit het lood geslagen.

Tegen de tendens tot verabsolutering van de waarden van instrumentaliteit en maakbaarheid heeft Antoine Mooij steeds onvermoeibaar aandacht gevraagd voor de waarden van subjectiviteit, interioriteit en voor het menselijk tekort, die evenzeer onderdeel zijn van de mensbeschouwing van de moderniteit. Zijn in deze bundel samengebrachte beschouwingen leggen daarvan indringend getuigenis af. Dit boek bevat tweeëntwintig eerder gepubliceerde teksten die handelen over het strafrecht, de forensische psychiatrie en de daaraan ten grondslag liggende mens- en maatschappijbeelden. De bijdragen worden voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk van Ferry de Jong dat een introductie biedt tot het filosofische gedachtegoed van Antoine Mooij.

Informatie over de auteur(s)

Antoine Mooij is filosoof, psychiater en psychoanalyticus. Hij is emeritus hoogleraar psychiatrische aspecten van de rechtspraktijk, met name de forensische psychiatrie, Universiteit Utrecht.

Verantwoordelijk voor samenstelling en redactie van het boek en voor het inleidende hoofdstuk is Ferry de Jong, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Auteur(s) Antoine Mooij
Redactie Ferry de Jong
ISBN Boek 978-94-6212-659-6,1e druk
ISBN E-Book 978-90-5189-463-9,1e druk
Verwacht 15 februari 2022
Aantal pagina's 482 pagina's
Reeks Willem Pompe Instituut
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Strafrecht
Taal Nederlands

Ook interessant

'U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…'
 • Anna Pivaty, Peggy ter Vrugt, Dorris de Vocht, Hannah Hübner en Ruben Knehans
Jeugdstrafrecht
 • Ido Weijers
Klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen
 • Kees van den Bos, Lisa Ansems, Marie-Jeanne Schiffelers, Senna Kerssies en Joep Lindeman