Wetgeving sociaal recht 2019/2020

Wetgeving sociaal recht 2019/2020
€ 35,00
Product is op voorraad
Levertijd 1 - 3 dagen (Nederland)
Vraag een gratis docentexemplaar aan.
Aanvragen
  • Gratis verzending vanaf € 50
  • 14 dagen bedenktijd
  • Toonaangevende auteurs

Volledige beschrijving

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn: 

  • Arbeidsovereenkomst algemeen
  • Beloning
  • Ontslag
  • Opdracht en aanneming van werk
  • Procesrecht, faillissement en internationaal privaatrecht
  • Arbeidsmarkt
  • Arbeidsomstandigheden
  • Gelijke behandeling en grondrechten
  • Cao-recht
  • Medezeggenschapsrecht
  • Werkloosheidsrecht
  • Arbeidsongeschiktheidsrecht
  • Pensioenrecht
  • Overige socialezekerheidsrecht
  • Verdragen en Grondwet

Per onderwerp worden verschillende regelingen gebundeld. In de eerste plaats zijn dat wetteksten zoals de bepalingen over onder meer de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de ondernemingsraden, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De bundel beperkt zich echter niet tot circa 55 wetteksten, maar bevat ook andere documenten die voor het sociaal recht van belang zijn, maar vaak niet zo makkelijk zijn te vinden. Dit betreft bijvoorbeeld de Uitvoeringsbesluiten Wet werk en zekerheid, de SER-Fusiegedragsregels 2015, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, beleidsregels inzake sollicitatieplicht en Europese richtlijnen.Daarnaast zijn ook de belangrijkste verdragsbepalingen op het gebied van de sociale mensenrechten en het Europees sociaal recht opgenomen. In totaal zijn in deze bundel 86 regelingen te vinden.

Van dit product zijn nog geen reviews beschikbaar.

Productspecificaties

Redactie G.J.J. Heerma van Voss
ISBN Boek 978-94-6290-627-3,1e druk
Verschenen 29 augustus 2019
Aantal pagina's 1101 pagina's
Reeks Boom Juridische wettenbundels
Merk Boom juridisch
Onderwerp(en) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Taal Nederlands

Ook interessant

Q&A Arbeidsrecht
  • Pascal Kruit
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
  • prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
Inleiding Nederlands sociaal recht
  • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
Rechtspraak arbeidsrecht
  • Niels Jansen en Ilse Zaal
Wet arbeidsmarkt in balans
  • Prof. mr. A.R. Houweling en Mr. M.J.M.T. Keulaerds
40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
  • Mr. dr. L.C.J. Sprengers en Dr. R.D. Poelstra