Auteurs

Boom uitgevers Den Haag (BuDH) is een maatschappelijk betrokken en ervaren onderneming. De vertrouwde, traditionele waarden van de klassieke uitgeverij, zoals professioneel redactiewerk, sociaal gevoel en het teruggeven aan de wetenschappelijke gemeenschap vanuit een verantwoordelijkheid naar de maatschappij, combineert BuDH met de meest moderne technieken. BuDH denkt mee met de nieuwe generatie auteurs en klanten, waardoor zij voorop loopt waar het innovatie betreft. Nieuwe onderscheidende concepten in combinatie met de benodigde vakkennis maken BuDH een serieuze partner in informatievoorziening voor zowel de wetenschap als de praktijk.

Boom uitgevers Den Haag werkt graag samen met professionals aan de ontwikkeling van mooi en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Heeft u een idee voor een boek, artikel of ander soort publicatie? Laat het ons weten. We ontvangen graag uw voorstel.

Met de auteursrichtlijnen willen wij auteurs een handreiking bieden voor het aanleveren van kopij. De auteursrichtlijnen ondersteunen auteur en uitgever bij een optimaal verlopend productieproces en zijn toegespitst op een bepaald vakgebied. Voor Engelstalige uitgaven is een aparte auteursinstructie toegevoegd.

Voor het aanbieden van een publicatievoorstel, voor vragen of een vrijblijvend gesprek neemt u contact op met een van onze uitgevers:

Wirt Soetenhorst, directeur-uitgever
(Recht, m.n. Nederlandstalig)
W.Soetenhorst@boomdenhaag.nl

Selma Hoedt, uitgeefmanager
(Recht, criminologie en politieke wetenschappen, m.n. Engelstalig)
S.Hoedt@boomdenhaag.nl

Joris Bekkers, adjunct-uitgever
(Bestuurskunde, Criminologie, Metajuridica en Vaardigheden)
J.Bekkers@boomdenhaag.nl

Anne Oerlemans, adjunct-uitgever
(Criminologie, Herstelrecht, Personen- en Familierecht, Financieel recht, Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht en Vreemdelingen-/Asielrecht)
A.Oerlemans@boomdenhaag.nl

Jesse Meindertsma, adjunct-uitgever
(Bestuurskunde, Staats- en Bestuursrecht, Strafrecht, Belastingrecht, Internationaal en Europees recht en Goederenrecht)
J.Meindertsma@boomdenhaag.nl