Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 4)

Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 4)
 • Deel IV - Beleggingsondernemingen
 • Author(s): C.M. Grundmann - van de Krol
 • ISBN Book: 978-94-6290-939-7, #5 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-512-5, #5 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 97,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 97,00
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De in Koersen door de Wet op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) behandelde onderdelen over beleggingsondernemingen zijn nu bijeengebracht in Koersen door de Wet op het financieel toezicht. Deel IV - Belegginsondernemingen. De desbetreffende onderdelen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds 2012 geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe onderdelen. Deel IV van Koersen door de Wet op het financieel toezicht is, evenals Deel I - Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving, Deel II - Effectenuitgevende instellingen en Deel III - Beleggingsinstellingen en icbe’, een zelfstandig geheel.

Deel IV bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over de totstandkomingsgeschiedenis van de Nederlandse en Europese regulering van beleggingsondernemingen en behandelt diverse van belang zijnde kernbegrippen. Hoofdstuk 2 bevat de uitzonderingen op de vergunningplicht voor beleggingsondernemingen en de, ondanks de uitzondering van de vergunningplicht, toepasselijke regels alsmede regels voor iedere beleggingsonderneming. In hoofdstuk 3 worden de vergunningeisen, de vergunningaanvraag en de reikwijdte van een verleende vergunning behandeld, gevolgd door hoofdstuk 4 over de regels voor vergunninghouders. In hoofdstuk 5 komen de regels in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening en de daarbij behorende samenwerking tussen de AFM en de toezichthoudende instanties van een andere lidstaat aan de. In dit hoofdstuk is ook aandacht besteed aan het toezicht op en de handhaving van regels waaraan beleggingsondernemingen zijn onderworpen. Het betreft de bespreking van enkele specifieke bepalingen en de systematiek en uitwerking van het toezicht op en de handhaving van die Europese verordeningen die voor beleggingsondernemingen relevant zijn. Hoofdstuk 6 ‘Europese en nationale ontwikkelingen: toekomstig recht’ heeft betrekking op wijzigingen van de MiFID II en de MiFIR die in 2021 of later van toepassing zullen zijn, op wijzigingsvoorstellen die op het moment van afsluiten van de kopij nog niet waren omgezet in definitieve wijzigingen en op initiatieven om te komen tot meer wijzigingen.

Met het verschijnen van Deel IV zijn alle onderwerpen die zijn behandeld in de vierde druk van Koersen door de Wet op het financieel toezicht uit 2012 thans geactualiseerd in vier afzonderlijke delen.
 

Product specifications

Author(s) C.M. Grundmann - van de Krol
ISBN Book 978-94-6290-939-7,#5 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-512-5,#5 edition
Publication date 19 april 2021
Number of pages 514 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Ondernemingsrecht, Financieel recht
Language Dutch

Also interesting

Vennootschapsbelasting
 • W.R. Kooiman, C.J. van Hoek en F.A. Spiekerman
Jaarrekeninglezen voor juristen
 • P.R. de Geus en J. Scholten
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • R. Westra en G.W. de Ruiter
Handboek secretaris
 • E.M. Stevens-Fokkens
Ondernemingsrecht begrepen
 • P.W. Enthoven en N. van der Schaaf